Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

HOLA HOLA - ŠKOLA VOLÁ

 

Projekt vzájemných setkávání rodičů - předškoláků - učitelů:

HOLA HOLA - ŠKOLA VOLÁ

Školní zralost:

7. 3. 2017, 15:00 - MŠ Mistřín -  beseda s rodiči, ukázky práce předškoláků

9. 3. 2017, 15:00 - MŠ Svatobořice - beseda s rodiči, ukázky práce předškoláků

Zápis žáků do první třídy:

Út 4. 4. 2017, 13:00 - 17:00 budova ZŠ, přízemí vlevo, třída II.B

Čt 6. 4. 2017, 13:00 - 15:30 budova ZŠ, tamtéž

K zápisu si rodiče přinesou vyplněné podklady (tiskopisy obdrží při besedě Školní zralost nebo jsou ke stažení na webových stránkách školy):

  1. Žádost o přijetí

  2. Zápisní list

  3. Rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče

  4. Popř. žádost o odklad, pokud je vyřízeno -  i vyjádření PPP a odborného lékaře.

Rodiče s dětmi, které měly školní docházku odloženu, jsou povinni se k zápisu do prvního ročníku opět dostavit.

Prožitková odpoledne v budově ZŠ:

Út 9. 5. 2017, 15:30 - prohlídka budovy školy, seznámení s metodou výuky matematiky prof. Hejného

Út 6. 6. 2017, 15:30 - pracujeme jako školáci, genetická metoda výuky čtení, zdravá strava

Slavnostní pasování prvňáků:

Čt 29. 6. 2017, cca 9:30 - Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018:

Po 4. 9. 2017, 7:45 - jídelna ZŠ (aktovky a přezůvky s sebou)

Telefonické kontakty:

Logopedická ambulance Nemocnice Kyjov (vady řeči) – 518 601 345

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, Jilemnického 2 (odklad) – 518 606 411

Speciálně pedagogické centrum Kyjov, Husova 574 (odklad) – 518 612 803

MUDr. M. Fischerová, dětská lékařka Svatobořice-Mistřín (odklad) – 518 620 245

 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz