Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Obědy dětem

Vážení rodiče,

nadační fond Drab foundation vyhlašuje opět termín pro podání přihlášek do programu Obědy dětem. Hlavní motivací je snaha pomáhat rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem obědy ve školních jídelnách. Další prioritou tohoto programu je motivovat žáky k lepším výkonům, lepší školní docházce a také k lepší socializaci podporovaných jedinců. Pomoc je poskytována prostřednictvím škol a jídelen tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, které to potřebují. O zařazení do programu žádá přímo škola či jídelna. Nejčastěji jsou do programu hlášeny děti, kterým se rodiče snaží zajistit základní potřeby, ale jejich tíživá finanční situace jim to neumožňuje.  Dále podporujeme sirotky a děti rodičů-samoživitelů. Zákonní zástupci dětí zařazených do programu Obědy dětem mají povinnost předem oznamovat nepřítomnost dětí ve škole.  V případě porušení tohoto ustanovení mohou být jejich děti z programu vyloučeny. Momentálně je do projektu zapojeno 217 základních škol a 1 241 žáků.
Pokud máte zájem se do tohoto programu zapojit, přihlašte se na ředitelství školy nebo v kanceláři školní jídelny do pondělí 29. května 2017. Pro přihlášení budou potřeba Vaše kontatní údaje (telefon, e-mail, adresa bydliště), datum narození Vás a Vašeho dítěte a také krátké zdůvodnění proč žádáte o zařazení do programu obědy pro děti. Váš zájem je možné také vyjádřit pomocí zaslaného e-mailu na adresu masek@zssvatoborice-mistrin. cz do půlnoci z 28. na 29. května 2017, kde uveete také své telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat během 29. května 2017.
 
vedení školy
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz