Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Christmas Day

Základní škola
7.A
8.A
9.A
9.A-konec 2018
9.B-konec 2018

Ve čtvrtek 21.12.2017 proběhl ve škole ve spolupráci s Jazykovou školou MORAVIA tzv. Theme Day (Tématický den) s názvem Christmas Day (Vánoční den), a to pro 2. stupeň. Za žáky přijela rodilá mluvčí z Austrálie a připravila si pro ně vánoční hodinu. Věnovala se ve svých lekcích zejména slovní zásobě týkající se Vánoc a spelování, ale také reáliím a australským vánočním zvykům. Svoji práci samozřejmě uzpůsobila věku dětí. Žákům se výuka s Kathy velmi líbila a určitě bylo pro ně ohromným přínosem poslechnout si angličtinu od člověka, který jí mluví jako svým mateřským jazykem. Doufám, že to naše děti podpoří v jejich chtění naučit se cizímu jazyku a ráda bych tímto poděkovala Spolku rodičů a přátel školy, který daný tématický den pro naše žáky sponzoroval.

Mgr. Oldřiška Výletová

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz