Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Exkurze - knihovna, Ekor

Základní škola

Dnes, 3. 10. 2017 se žáci šesté třídy zúčastnili velmi zajímavé exkurze.

Jako první nás přivítala v Městské knihovně Kyjov, oddělení pro děti a mládež, paní knihovnice Martina Hradilová. Měla pro nás připravený pestrý program. Povídala si s dětmi o knihách, co čtou, pouštěla video, seznamovala s novinkami v knihovně, vysvětlila katalogizaci knih, četla ukázku ze zábavné literatury, provedla žáky po odděleních knihovny.

Následoval přejezd do Těmic, kde sídlí část firmy Ekor, třídírna a separace odpadu. Měli jsme štěstí, poněvadž zrovna do firmy dojely vozy s kontejnery s plasty a vzápětí i s bioodpadem. Děti tak viděly přímo, co se děje s odpadky, které doma třídí, a dozvěděly se vše o jejich likvidaci a dalším zpracování.

Prožili jsme příjemný den. Teď nové informace využijí děti v různých předmětech a snad i doma.

Mgr. Jana Brhelová

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz