Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Hrajeme divadlo - 4. A

Základní škola
5.A

Žáci 4. ročníku se v hodinách pracovní výchovy seznamovali se základy šití,  tvoření střihu, stříhání látky a zdokonalovali si svou zručnost a tvořivost při výrobě loutek – maňásků.

Před začátkem vlastní práce se museli vzájemně domluvit, kdo bude a s kým ve skupině. Celá skupina potom vybrala pohádku, kterou budou ztvárňovat a společně také promýšleli budoucí scénář a podobu maňásků. 

V rámci vyučovacích hodin potom tvořili, šili a zkoušeli budoucí divadlo, které  předvedli svým spolužákům. Všichni pracovali s pílí a nadšením a závěrečné představení se dětem velmi povedlo.  

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz