Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Organizace ukončení školního roku 2017/2018

Základní škola

Čtvrtek 28. června 2018

Ve čtvrtek 28. června se koná Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018 spojené s pasováním budoucích žáků 1. ročníku. Sraz všech žáků je v 7.45 u kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně.
Ranní družina pro přihlášené žáky proběhne, poté všichni společně v 7.30 odchází ke kulturnímu domu.
Přihlášené svačiny budou vydány na kulturním domě. Kdo neodebírá svačinky, přinese si jídlo i pití vlastní.
Na pasování prvňáků, které začne cca v 9.30, srdečně zveme i rodiče.
Po ukončení programu (cca 11.30) se ti žáci, kteří nechodí na oběd, na základě písemného souhlasu rodičů s individuálním odchodem, rozejdou u kulturního domu. Žáky bez písemného souhlasu rodičů a žáky, kteří mají oběd a přihlášené děti do školní družiny odvedou učitelé ke škole, na oběd nebo do družiny.
Pokud si žák 28. 6. 2018 oběd nechce odebrat, je nutné, aby si ho sám odhlásil ve školní jídelně nebo prostřednicvím internetu do 21. 6. 2018

Pátek 29. června 2018

V pátek 29. června 2018 žáci přijdou na 7.45 do školy, kde jim bude během první hodiny předáno vysvědčení. Konec vyučování je v 8.30. Poté ihned odchází domů. V tento den je omezen provoz školní družiny - školní družina není. Je omezen také provoz školní jídelny - svačiny ani obědy se tento den nevaří - strava se poskytuje pouze MŠ.
 
Vám i Vašim dětem přejeme krásné prožití prázdnin.
 
                                                                               vedení školy
 
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz