Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Oznámení

Těsně před hodama ve středu 16.11. proběhla v tělocvičně školy naučná beseda s místním znalcem  tradic a zvyků panem Rostislavem Maradou o původu hodů, krojů a folklóru v naší obci.
Vloženo: 22.11.2016 - 14:43
  Vánoce se blíží…
Vloženo: 16.11.2016 - 08:19
  Ředitel školy ocenil výborné sportovní výkony našich sportovců při zdolávání půlmaratónu. Kromě poděkování připravil běžcům přípitek a sladký dortík, který věnovala cukrářka paní Marie Cutáková, a to bez nároku na odměnu. Děkujeme.
Vloženo: 08.11.2016 - 21:55
 Baterie jsou opravdu všude, používáme je při práci, jsou i součástí hraček. Když doslouží, co s nimi? Jak se dají dále využít? Takové hádanky jsme řešili v Recyklohraní. První úkol letošního školního roku zněl: nasbírat co největší množství vybitých baterií a vyskládat obrys České republiky.
Vloženo: 03.11.2016 - 21:54
Ve 3.A tvoříme a malujeme moc rádi !
Vloženo: 03.11.2016 - 14:47
V rámci výuky o naší obci navštívili žáci 3.A třídy místní Obecní úřad a prožili zajímavou besedu s panem starostou Ing. Miroslavem Veselým, který velmi ochotně odpovídal na dotazy malých občánků. Tímto mu velmi děkujeme za přijetí a dobré bonbony, které měl pro nás připraveny....
Vloženo: 03.11.2016 - 14:23
V pondělí 24. října absolvovali žáci pátého a osmého ročníku kurz poskytování první pomoci.
Vloženo: 31.10.2016 - 12:58
Ve dnech 20. a 21.10.  2016 si děti ze 3. oddělení školní družiny pod vedením paní učitelky Jarmily Strýčkové připravily pro děti z 1. a 2.
Vloženo: 25.10.2016 - 09:41
Ve dnech 20. a 21.10.  2016 si děti ze 3. oddělení školní družiny pod vedením paní učitelky Jarmily Strýčkové připravily pro děti z 1. a 2.
Vloženo: 25.10.2016 - 09:41
13. 10. 2016 se opět vydali osmáci pěšky do Milotic, aby se seznámili s uměleckým barokním slohem. Tentokrát s paní učitelkou Helískovou a Brhelovou. <!--break-->
Vloženo: 19.10.2016 - 16:14
Ve středu 5. 10. 2016 se naše škola účastnila štafetového běhu o pohár Emila Zátopka v Hroznové Lhotě. Na trasu závodu se vydalo celkem dvanáct družstev z různých škol v kategoriích městské a vesnické školy.
Vloženo: 12.10.2016 - 13:13
Od měsíce října začaly 2. a 3. ročníky jezdit na výuku plavání na plavecký bazén do Ratíškovic. První hodinu byli žáci rozděleni do skupin podle plavecké zdatnosti, kterou předvedli v první lekci. Další lekce už probíhala v určených družstvech.
Vloženo: 11.10.2016 - 13:38
Na konci měsíce září proběhl na naší škole celoškolní projekt OČMU. Hned na začátku vyučování se uskutečnila cvičná evakuace školy, kdy jsme si vyzkoušeli připravenost žáků, učitelů i vedení školy na nepředvídané situace.
Vloženo: 07.10.2016 - 12:46
Dne 27.9.2016 se žáci pátého ročníku zúčastnili tradičních Her mikroregionu, který pořádá Mikroregion Nový Dvůr ve spolupráci s místními školami a obcemi. Pořadatelství podzimních her jsme tentokráte přepustili Skoronicím, kde se koná nádherná výstava k Jízdě králů.
Vloženo: 04.10.2016 - 09:53
V pátek 23. září 2016 se žáci čtvrtých tříd vydali na dobrodružné putování do Modré u Velehradu. Svoji výpravu zahájili sestupem pod hladinu rybníka, kde ve skleněném tunelu mohli sledovat naše nejznámnější sladkovodní ryby, které se jim proháněly nad hlavami.
Vloženo: 27.09.2016 - 14:58
Jako každý podzim se žáci 1. – 3. ročníků zúčastnili cvičení v přírodě. Během tohoto cvičení se zdokonalovali v běhu na krátkou vzdálenost, změřili své síly v hodu na cíl, kdy měli za úkol nasbírat daný počet žaludů a trefit se do předem vybraného stromu.
Vloženo: 27.09.2016 - 13:22
29. 6. 2016 přijel do naší obce pan Josef Zimovčáka, který s námi přijel oslavit svých 300 000 kilometrů na vysokém kole.
Vloženo: 30.06.2016 - 08:45
Závod do vrchu se každoročně koná na podporu projektu patrona naší školy pana Josefa Zimovčáka Na kole dětem. Závod byl letos součástí sportovního dne.
Vloženo: 30.06.2016 - 08:19
Soutěž o nejlepšího sportovce školy probíhala v hodinách tělesné výchovy v průběhu celého školního roku. Žáci soutěžili v různých disciplínách a nebyly to jen disciplíny atletické.
Vloženo: 30.06.2016 - 08:17
Projekt Školákem ve válečných letech
Vloženo: 16.06.2016 - 13:56

Stránky

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz