Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Oznámení

Ve školní roce 2014/2015 končí povinnou školní docházku 35 žáků 9. ročníku. Všichni mají zájem o další studium a všichni k němu byli také přijati v 1. kole přijímacího řízení, dva z nich na odvolání.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:02
Ve čtvrtek 4. 6. 2015 se celý první stupeň naší školy zúčastnil skvělé akce. Pobývali jsme v prostorách VIDA centra v Brně. V areálu je mnoho atrakcí, na kterých si můžeme pohrát a poučit se. S kamarádkou jsme zkusily otestovat hlasitost našeho řevu v kabince, vytvořit mořské vlny.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:01
Ve středu 3. června 2015 brzy ráno začalo velké dobrodružství pro 22 dětí, paní učitelku a jednu maminku. Cesta vlakem byla příjemná a veselá. Vyšlapali jsme dlóóuhý kopec až k hradu Špilberku, sestoupili do kasematů, kde nám chvílemi bylo děsivě.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:00
25. 5. 2015 všichni žáci sedmého ročníku vyrazili na exkurzi do Domova Horizont v Kyjově. Cílem tohoto dne bylo seznámení s kamarády s mentálním postižením, poznání jejich života, školy, dovedností .
Vloženo: 10.08.2015 - 20:58
27. 5. 2015 se v Hodoníně konalo okresní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. Na naší škole pracuje kroužek mladých zdravotníků a jeho členové se této soutěže pravidelně účastní.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:57
Takový název nesla výtvarná a literární soutěž vyhlášená Státním zdravotním ústavem ke Světovému dni bez tabáku - 31.5. V hodinách Výchovy ke zdraví se tomuto tématu hodně věnujeme, a proto jsme se rozhodli soutěže se zúčastnit.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:56
Žáci 3.A se zúčastnili soutěže, kterou vyhlásila MISE NADĚJE pod názvem Dar dobrého srdce.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:55
Týden s pohádkou - tak by se dalo nazvat projektové vyučování v prvních třídách.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:54
V neděli 10. května 2015 si děti a žáci z mateřské a základní školy připravili pro své maminky k svátku dárek – hodinový program v kulturním domě.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:52
V pondělí 4. května 2015 se 32 žáků 4. ročníku vypravilo do penzionu Malovaný v Osvětimanech, aby společně objevovali krásy tamní přírody. Čtyři dny pobytu byly přímo nabité dobrodružstvím.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:50
Již několik let jsou v prostoru u tělocvičny obrazové lišty, které slouží potřebám kabinetu tělesné výchovy. Jsou zde vyvěšovány například výsledky sportovních klání, aktuality ze světa sportu a v neposlední řadě je prostor věnován i aktuálním vzdělávacím blokům.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:49
Ve čtvrtek 7. 5.  týdnu se devětadvacet dětí ze šestého ročníku vydalo společně s panem učitelem Klimkem, Altmannem a paní učitelkou Handschkeovou na cyklovýlet.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:48
Třída 3.A se zúčastnila soutěže "Dar dobrého srdce", kterou organizuje MISE NADĚJE. Náš dar dobrého srdce byl pro mladší sestřičku Jasmínky Briešťanské - Natálku. Vyrobili jsme jí velké srdce, na které jsme umístili 31 menších srdíček se vzkazy od žáků Natálce.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:47
Na jaře vyrážejí každoročně zájemci ze druhého stupně za kulturou do Zlína. Nejinak tomu bylo i v tomto školním roce.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:41
Žáci 3. A se vypravili se svou třídní učitelkou a paní vychovatelkou Sedlářovou dne 23.3.2015 na setkání s panem starostou Ing. Miroslavem Veselým. V rámci učiva prvouky jsme se učili o obci, obecním úřadě, tak jsme se chtěli dozvědět něco z praxe.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:39
Po několika letech měli naši žáci opět možnost zúčastnit se klání v dějepisu mezi 17 školami z celé naší republiky, a to základními i víceletými gymnázii.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:38
V pátek 27. března 2015 se ve školní družině uskutečnila již tradiční velikonoční dílnička. Vyráběli jsme přání s kuřátkem a zajíčkem a také zápichy „slepičky“. Výrobky se dětem velice zdařily a s radostí si je odnesly domů.
Vloženo: 10.08.2015 - 20:35
 Již po třinácté se v naší obci v koordinaci ZŠ, KD a OÚ uskutečnila dne 21.3.2015  Pěvecká soutěž Jaromíra Měchury, kde před plným sálem zazpívalo 33 odvážných zpěváčků od 3 do 13 let. Do poroty letos zasedli p. Eduard Cvrkal, p. Jaroslav Matula,p. Lubka Vacenovská, p.
Vloženo: 09.08.2015 - 22:14
V rámci oslav 70. výročí osvobození obce od fašistické okupace se žáci měli možnost dne 16.
Vloženo: 09.08.2015 - 22:09
Součástí osnov pro výuku tělesné výchovy je i kapitola o znalostech z oblasti zdravovědy a poskytování první pomoci.
Vloženo: 09.08.2015 - 22:07

Stránky

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz