Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Oznámení

V pátek 10. dubna 2015 proběhl, již tradičně ve spolupráci se sběrným dvorem, projekt „Ukliď si svou obec“. V porovnání s předchozím rokem byl harmonogram trochu pozměněn. Žáci se první dvě hodiny věnovali klasické výuce, pak následovalo poučení o bezpečnosti práce a pravidlech třídění.
Vloženo: 09.08.2015 - 22:04
Každoročně organizuje Mikroregion Nový Dvůr zábavné soutěžní disciplíny pro mladší i starší obyvatele jednotlivých obcí. Letošní zápolení žáků základních škol bylo zaměřeno na logické myšlení dětí.
Vloženo: 09.08.2015 - 22:01
Když dostanete dárek, většina lidí slušně poděkuje a má radost, že na ně někdo myslel.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:59
Dne 9.4.2015 navštívili žáci prvních ročníků místní knihovnu, kde je přivítala bývalá paní učitelka a v současné době místní knihovnice paní Jindra Faiglová.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:58
Každoročně organizuje Mikroregion Nový Dvůr zábavné soutěžní disciplíny pro obyvatele obcí. Letošní zápolení žáků základních škol bylo zaměřeno na logické myšlení dětí. Hru piškvorky.  Jedná se o velmi starou deskovou hru s jednoduchými pravidly a širokými taktickými možnostmi.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:56
 „Na jihu Moravy se rozprostírá vesnice, není malá ani velká a má dlouhatánský název: Svatobořice-Mistřín. Uprostřed stojí velká a pěkná škola, ve které se každý školní den schází až 300 dětí.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:51
Po novoročním turnaji v kuželkách již začaly naše pravidelné čtvrteční zkoušky, které jsme přesunuly do tělocvičny školy, kde kromě vlastních pomůcek využíváme i sportovní vybavení školy.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:49
Ve dnech 3. a 5. února jsme pozvali budoucí školáky k zápisu do 1. ročníku. Tyto dva řádné termíny byly, z důvodu zvýšené nemocnosti dětí, rozšířeny o termín náhradní, a to čtvrtek následujícího týdne.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:48
Lyžařský kurz absolvovalo tento rok 39 žáků naší školy.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:47
17. 2. 2015 proběhla v tělocvičně školy přednáška pro II. stupeň JUDr.  Jan Kuxe  na téma Internační tábor Svatobořice.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:12
17. 2. 2015 po vyučování proběhlo školní kolo recitační soutěže II. stupně -  III. a IV. kategorie. Překvapila nás vysoká účast. Žáci byli vzorně připravení. Postup do okresního kola však získají jen první. Gratulujeme Vítězové: III. kategorie:
Vloženo: 09.08.2015 - 21:04
Ve čtvrtek 19. února nás čekal zajímavý sportovní zážitek. V tělocvičně ZŠ probíhal zápas ve vybíjené mezi jednotlivými třídami. Každá ze tří kategorií měla svého vítěze.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:01
V únoru v hodinách výtvarné výchovy spojili síly žáci devátého ročníku a šesťáci, kteří pro vás připravili procházku lesem.
Vloženo: 09.08.2015 - 20:59
V rámci učiva tělesné výchovy se pátá A. vypravila vyzkoušet své dovednosti v hraní kuželek.
Vloženo: 09.08.2015 - 20:58
Do projektu Ovoce a zelenina do škol je naše škola zapojena již druhým rokem. Děti z 1. stupně školy mají možnost obdržet 2x v každém měsíci krabičku s ovocem, zeleninou. Vše omyto a připraveno k použití. Váha každé porce je minimálně100g.
Vloženo: 09.08.2015 - 20:54
Letošní školní kolo recitační soutěže proběhlo 29. ledna – v den vysvědčení. Ti nejodvážnější a nejvýraznější recitátoři jednotlivých tříd ukázali své umění v přednesu poezie, či prózy před spolužáky a sklidili zasloužený potlesk. Do okresního kola postupuje: JAN  HAJNÝ ze 2. A.
Vloženo: 09.08.2015 - 20:52
V naší škole se dne 22. ledna 2015 uskutečnila Novoroční laťka, tedy skok do výšky. Nominovaní byli vítězové třídních kol z prvního až pátého ročníku. Celý měsíc leden se žáci připravovali fyzicky ale i psychicky na tuto mimořádnou událost. Soutěž otevřeli ti nejzkušenější žáci pátých ročníků.
Vloženo: 09.08.2015 - 20:37
Stalo se již tradicí na konci prvního pololetí školního roku ocenit práci žáků a navštívit divadelní představení v kamenném divadle. Letos jsme se vypravili do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na představení Nezbedná pohádka, která vznikla podle předlohy Josefa Lady.
Vloženo: 09.08.2015 - 20:34
Ve čtvrtek 15. ledna jsme se sešli v novém sále kuželny TJ Sokol  Mistřín k Novoročnímu turnaji v kuželkách. Na tuto sportovní akci se děti velmi těšily, o čemž svědčil velký zájem nejen z řad členů souboru, ale také rodinných příslušníků.
Vloženo: 09.08.2015 - 19:29
Vánoční besídka se konala ve vstupní hale naší školy. Společně jsme zavzpomínali  na minulý rok a připomenuli si potřebu vzájemné komunikace, sounáležitosti a přátelství při zpěvu koled, hry na hudební nástroje a přednesu básní s vánoční tematikou.
Vloženo: 09.08.2015 - 17:49

Stránky

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz