Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Oznámení

Po novoročním turnaji v kuželkách již začaly naše pravidelné čtvrteční zkoušky, které jsme přesunuly do tělocvičny školy, kde kromě vlastních pomůcek využíváme i sportovní vybavení školy.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:49
Ve dnech 3. a 5. února jsme pozvali budoucí školáky k zápisu do 1. ročníku. Tyto dva řádné termíny byly, z důvodu zvýšené nemocnosti dětí, rozšířeny o termín náhradní, a to čtvrtek následujícího týdne.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:48
Lyžařský kurz absolvovalo tento rok 39 žáků naší školy.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:47
17. 2. 2015 proběhla v tělocvičně školy přednáška pro II. stupeň JUDr.  Jan Kuxe  na téma Internační tábor Svatobořice.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:12
17. 2. 2015 po vyučování proběhlo školní kolo recitační soutěže II. stupně -  III. a IV. kategorie. Překvapila nás vysoká účast. Žáci byli vzorně připravení. Postup do okresního kola však získají jen první. Gratulujeme Vítězové: III. kategorie:
Vloženo: 09.08.2015 - 21:04
Ve čtvrtek 19. února nás čekal zajímavý sportovní zážitek. V tělocvičně ZŠ probíhal zápas ve vybíjené mezi jednotlivými třídami. Každá ze tří kategorií měla svého vítěze.
Vloženo: 09.08.2015 - 21:01
V únoru v hodinách výtvarné výchovy spojili síly žáci devátého ročníku a šesťáci, kteří pro vás připravili procházku lesem.
Vloženo: 09.08.2015 - 20:59
V rámci učiva tělesné výchovy se pátá A. vypravila vyzkoušet své dovednosti v hraní kuželek.
Vloženo: 09.08.2015 - 20:58
Do projektu Ovoce a zelenina do škol je naše škola zapojena již druhým rokem. Děti z 1. stupně školy mají možnost obdržet 2x v každém měsíci krabičku s ovocem, zeleninou. Vše omyto a připraveno k použití. Váha každé porce je minimálně100g.
Vloženo: 09.08.2015 - 20:54
Letošní školní kolo recitační soutěže proběhlo 29. ledna – v den vysvědčení. Ti nejodvážnější a nejvýraznější recitátoři jednotlivých tříd ukázali své umění v přednesu poezie, či prózy před spolužáky a sklidili zasloužený potlesk. Do okresního kola postupuje: JAN  HAJNÝ ze 2. A.
Vloženo: 09.08.2015 - 20:52
V naší škole se dne 22. ledna 2015 uskutečnila Novoroční laťka, tedy skok do výšky. Nominovaní byli vítězové třídních kol z prvního až pátého ročníku. Celý měsíc leden se žáci připravovali fyzicky ale i psychicky na tuto mimořádnou událost. Soutěž otevřeli ti nejzkušenější žáci pátých ročníků.
Vloženo: 09.08.2015 - 20:37
Stalo se již tradicí na konci prvního pololetí školního roku ocenit práci žáků a navštívit divadelní představení v kamenném divadle. Letos jsme se vypravili do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na představení Nezbedná pohádka, která vznikla podle předlohy Josefa Lady.
Vloženo: 09.08.2015 - 20:34
Ve čtvrtek 15. ledna jsme se sešli v novém sále kuželny TJ Sokol  Mistřín k Novoročnímu turnaji v kuželkách. Na tuto sportovní akci se děti velmi těšily, o čemž svědčil velký zájem nejen z řad členů souboru, ale také rodinných příslušníků.
Vloženo: 09.08.2015 - 19:29
Vánoční besídka se konala ve vstupní hale naší školy. Společně jsme zavzpomínali  na minulý rok a připomenuli si potřebu vzájemné komunikace, sounáležitosti a přátelství při zpěvu koled, hry na hudební nástroje a přednesu básní s vánoční tematikou.
Vloženo: 09.08.2015 - 17:49
V rámci právě probíhajícího projektu, který se kromě jiného zaměřuje na podporu našich žáků v kariérním růstu, jsme pro žáky 8. ročníku zorganizovali exkurzi do výrobního podniku. Ve čtvrtek 11.
Vloženo: 09.08.2015 - 17:35
Přihlásilo se 12 chlapců a děvčat a výsledek jejich dvouhodinového snažení je následující:
Vloženo: 09.08.2015 - 17:32
V rámci prevence rizikových projevů chování a šikany probíhá na I. stupni naší školy projekt „Jsem dobrý kamarád“.
Vloženo: 09.08.2015 - 17:20
26. 11. 2014 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnili se pouze tři žáci  z osmého a devátého ročníku. Nízkou účast na rozdíl od minulých ročníků překonaly výsledky. Všichni soutěžící dosáhli úspěšnosti nad 60 %, vítězka dokonce nad 90 %.
Vloženo: 06.07.2015 - 21:51
V tomto předvánočním čase jsme si s dětmi připomněli Vánoce vůní perníků. V tvořivých dílničkách jsme připravili těsto, pekli a následně zdobili perníčky. A že se nám práce dařila, bylo znát na spokojených tvářích dětí i rodičů. K vánočnímu času patří i sváteční výzdoba.
Vloženo: 06.07.2015 - 21:43
I přes nevlídné listopadové počasí a chladna zrána se skupina žáků naší školy sešla v časných ranních hodinách na vlakovém nádraží v Kyjově. Vypravila se na poznávací exkurzi do Prahy. Procházka s prohlídkou památek – Staroměstské náměstí, Karlův most, Klementinum, Chrám sv. Víta - potěšila.
Vloženo: 06.07.2015 - 20:52

Stránky

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz