Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Oznámení

Výchovná poradkyně Mgr. Monika Formánková oznamuje rodičům vycházejících žáků, že schůzka, na které budou poskytnuty informace o průběhu přijímacího řízení na střední školy, proběhne v úterý 6. listopadu 2018 od 16 hod. v budově ZŠ.
Vloženo: 16.10.2018 - 12:08
Ve výtvarné výchově jsme využili krásného říjnového počasí a vydali jsme se do parku tvořit z přírodnin. Nejprve jsme si řekli, co je to land-art a co se k němu používá. Po rozdělení do skupin si žáci nasbírali barevné listí, větvičky, kaštany, lískové oříšky a další přírodniny.
Vloženo: 13.10.2018 - 08:05
V září se žáci 1.stupně vydali se svými třídními učitelkami na pěší túru do Milotic. Po krásné svěží procházce jsme na zámku navštívili konírnu a vyzkoušeli si stará řemesla, poté jsme se rozběhli po krásné zámecké zahradě a odměnili se dobrou zmrzlinou.
Vloženo: 12.10.2018 - 12:29
 V měsíci říjnu se žáci naší školy pravidelně zapojují do sportovního měření sil ve štafetovém běhu. S vybranými žáky prvního stupně jsme 5.
Vloženo: 12.10.2018 - 10:37
Dne 18. 10. 2018 ve 14:00 hod.  bude probíhat  činnost Zdravotního kroužku v učebně 7.A.  Přihlášení žáci i další případní zájemci (3. - 9. roč.) se zde budou scházet každý sudý čtvrtek. MUDr. M. Sedláčková
Vloženo: 12.10.2018 - 10:33
Dne 27.9.2018 proběhl na naší škole projekt OČMÚ, kdy jsme se seznámili s prací hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a organizací skautů. Jako každý rok tento zážitkový den děti velmi bavil a žáci odcházeli domů poučeni, jak se zachovat v krizových situacích. Markéta Varmužová
Vloženo: 09.10.2018 - 16:06
Dne 3.září 2018 proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků za přítomnosti rodičů, učitelek 1.tříd, ředitele a zástupkyně školy, pana starosty, předsedkyně SRPŠ a pana faráře. O doprovodný program se postarali žáci 2. a 3.ročníku.
Vloženo: 08.10.2018 - 12:37
Začátek tanečního kurzu pro žáky 8. - 9. ročníku se koná v úterý 2. října 2018 v 17 hodin v sále kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně. Na úvodní lekci doporučujeme účast rodičů, kterým budou sděleny informace o kurzu. Tanečníci přijdou ve společenském oblečení.
Vloženo: 01.10.2018 - 07:29
Na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po schválení Radou obce ze dne 25. 9. 2018 vyhlašuje ředitel školy volno ředitele školy dne 04. 10. 2018 pro základní školu z provozně-technických důvodů - plánované odstávky elektrické energie pro všechna pracoviště školy v době od 07:50 do 15:30.
Vloženo: 26.09.2018 - 10:28
Vážení rodiče, vzhledem k nízké účasti na plenární schůzi bych Vás touto cestou informoval o některých bodech, které byly zmíněny a týkají se chodu školy. V týdnu od 17. 9. do 21. 9. 2018 byly rozdány informace k registraci zákonných zástupců do elektronických žákovských knížek. Tyto informace byly předány zákonným zástupcům, kteří dosud neměli vytvořen účet. Ná základě ohlasů z řad veřejnosti se Vám daří registraci snadno realizovat. 
Vloženo: 20.09.2018 - 09:30
  V loňském školním roce pracoval na naší škole kroužek AJ pro začátečníky.
Vloženo: 17.09.2018 - 09:35
  V tomto týdnu začíná činnost zdravotnického kroužku pod vedením MUDr. Sedláčkové.
Vloženo: 17.09.2018 - 09:32
Vážení rodiče, v loňském školním roce jste obdrželi přístupové údaje pro registraci do elektronické žákovské knížky. Tyto údaje jsou funkční i v tomto školním roce a platí pro všechny Vaše děti, které jsou žáky základní školy. Ověřte si, prosím, že Vám tyto údaje fungují. V případě, že jste zapomněli heslo, použijte odkaz „Zapomněli jste heslo?“, který je na úvodní stránce elektronické žákovské knížky https://portal.dmsoftware.cz v okně Přihlášení. Pokud nedojde k obnovení hesla, kontaktujte ředitele školy e-mailem.  
Vloženo: 11.09.2018 - 10:19
Vážená veřejnosti, omlouváme se za technické potíže při telefonické komunikaci s námi. V současné době je v naší škole předělávána ústředna a také elektronické vrátníky. Jedná se o technickou poruchu, kterou s dodavatelskou firmou řešíme. Oprava by měla být realizována v průběhu příštího týdne. V případě nutnosti se prosím dostavte k osobnímu jednání nebo užijte elektronické pošty. Bohužel, jedná se o stav, který není zapříčiněn námi. Děkujeme Vám za pochopení
Vloženo: 30.08.2018 - 14:46
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace oznamuje, že školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 7:45 hodin. Žáci 1.
Vloženo: 30.08.2018 - 09:06
    Dne 19.června 2018 proběhlo v místní knihovně Slavnostní pasování prvňáků na čtenáře, kdy byli absolventi prvních tříd pasováni na Rytíře řádu čtenářského.  Mladí čtenáři museli slíbit, že se ke knížkám budou vždy pěkně chovat, chránit je a číst.
Vloženo: 02.07.2018 - 16:58
Červenec  -  dovolená
Vloženo: 29.06.2018 - 12:52
Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, oznamujeme, že v pátek 29. 06. 2018 není v provozu zařízení školní družiny. Konec výuky je v pátek v 8:30 hodin. Vedení školy
Vloženo: 27.06.2018 - 10:56
Pasování budoucích žáků 1. ročníku  
Vloženo: 22.06.2018 - 15:44

Stránky

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz