Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Oznámení

Již tradiční podzimní akcí pro žáky školy je projektový den "Ochrana člověka za mimořádných událostí". V tomto školním roce jsme jej uspořádali v termínu 30. září 2015. Tento termín jsme zvolili tak, aby byl co nejblíže státnímu svátku "Dne české státnosti".
Vloženo: 08.10.2015 - 09:53
21. 9. 2015 se žáci 5. – 9. ročníků zúčastnili divadelního představení historicko-divadelní skupiny Perštejni, která k nám přijela s pořadem Přemyslovci na českém trůně.
Vloženo: 23.09.2015 - 09:24
Dne 16. 9. 2015 se uskutečnilo cvičení v přírodě 1.-5. ročníků. Děti  během cvičení pozorovaly měnící se podzimní krajinu, upevňovaly si své znalosti o přírodě při pozorování prací na poli a sběru přírodnin.
Vloženo: 17.09.2015 - 14:16
Začátek školní docházky prožili noví školáci společně se svými rodiči, při slavnostním zahájení školního roku ve školní jídelně i ve svých budoucích třídách.
Vloženo: 08.09.2015 - 11:15
Pro rozloučení s prvním stupněm školy jsme se rozhodli my, žáci 5.A, vyrazit na prohlídku Vlastivědného muzea v Kyjově a následně přenocovat ve škole. Již odpoledne jsme si přinesli spacáky a pochutiny k přípravě pohoštění. Ve cvičné kuchyňce jsme si zahráli na pořad Prostřeno.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:40
22.6. 2015 žáci sedmého ročníku připravili pro své kamarády ze 4. a 5. tříd překvapení. V rámci projektu Jsi také náš kamarád jim představili všechny odborné předměty II. stupně, aby mladší kamarádi zjistili, co je na vyšším stupni čeká.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:38
Jak už jsme informovali, naše škola se zapojila do výtvarné a literární soutěže "Jak to udělat, aby lidé nekouřili?", kterou pořádal Státní zdravotní ústav. Včera nám od pořadatelů přišel e-mail s překvapením.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:38
24.6.2015 se uskutečnil Závod do vrchu.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:36
Žáci sedmých až devátých ročníků se 11.6.2015 zúčastnili exkurze do Technického muzea vysoké pece s vyhlídkou a světa techniky U6 v Ostravě Vítkovicích.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:35
Každoročně pro žáky závěrem roku připravujeme sportovní den, který jim má umožnit porovnat si síly se svými spolužáky v různých sportovních disciplínách.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:33
V měsíci květnu se konal turistický kurz pro žáky druhého stupně.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:32
V měsíci květnu a červnu proběhl v naší škole projekt vzájemného setkávání budoucích prvňáčků, rodičů i učitelů, který má za úkol přiblížit školu budoucím žákům naší školy.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:24
Žáci druhých ročníků jeli na výlet do Vracova.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:23
Už podruhé přijal naše pozvání do tohoto projektu náš bývalý žák Tomáš Kellner. Před čtyřmi lety přiblížil žákům svoji přípravu na budoucí profesi jako student vysoké školy. Letos na jaře přišel už jako Mgr.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:08
Velkou odměnou pro všechny členy dětského národopisného souboru Podkověnka je výlet do zábavného centra Bonga v Brně. Pozvali jsme i mladé muzikanty z naší cimbálové muziky ZUŠ Dubňany, kteří nás celý rok doprovází na všech vystoupeních, a termín stanovili na čtvrtek 11. června.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:07
Ve čtvrtek 11. června 2015 projížděl městem Kyjovem peloton na podporu nadace „Na kole dětem“, jehož vůdčí osobností a tváří je také dlouholetý patron naší školy, sportovec, cyklista a vícenásobný mistr světa Jozef Zimovčák. Proto jsme tento den nemohli v Kyjově chybět ani my.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:06
Letošní letnicová slavnost děvčat „Královničky" se uskutečnila v dopoledních hodinách po mši svaté 24. května. Navázali jsme tak poprvé na liturgické svátky sv. Ducha a obohatili dopolední bohoslužbu pěknými kroji i tanečním zvykoslovným vystoupením.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:05
Třída 4.A se rozhodla, že si v praxi vyzkouší nové učivo českého jazyka: dramatizace textu a mluvené slovo. Sami, z vlastní iniciativy, se spolužáci sešli odpoledne v bývalé zahradě mateřské školy, kde si rozdělili role i texty známé pohádky O Šípkové Růžence.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:04
Ve školní roce 2014/2015 končí povinnou školní docházku 35 žáků 9. ročníku. Všichni mají zájem o další studium a všichni k němu byli také přijati v 1. kole přijímacího řízení, dva z nich na odvolání.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:02
Ve čtvrtek 4. 6. 2015 se celý první stupeň naší školy zúčastnil skvělé akce. Pobývali jsme v prostorách VIDA centra v Brně. V areálu je mnoho atrakcí, na kterých si můžeme pohrát a poučit se. S kamarádkou jsme zkusily otestovat hlasitost našeho řevu v kabince, vytvořit mořské vlny.
Vloženo: 10.08.2015 - 21:01

Stránky

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz