Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Oznámení

Žáci 3. A se vypravili se svou třídní učitelkou a paní vychovatelkou Sedlářovou dne 23.3.2015 na setkání s panem starostou Ing. Miroslavem Veselým. V rámci učiva prvouky jsme se učili o obci, obecním úřadě, tak jsme se chtěli dozvědět něco z praxe.

Vloženo: 10.08.2015 - 20:39

Po několika letech měli naši žáci opět možnost zúčastnit se klání v dějepisu mezi 17 školami z celé naší republiky, a to základními i víceletými gymnázii.

Vloženo: 10.08.2015 - 20:38

V pátek 27. března 2015 se ve školní družině uskutečnila již tradiční velikonoční dílnička. Vyráběli jsme přání s kuřátkem a zajíčkem a také zápichy „slepičky“. Výrobky se dětem velice zdařily a s radostí si je odnesly domů.

Vloženo: 10.08.2015 - 20:35

 Již po třinácté se v naší obci v koordinaci ZŠ, KD a OÚ uskutečnila dne 21.3.2015  Pěvecká soutěž Jaromíra Měchury, kde před plným sálem zazpívalo 33 odvážných zpěváčků od 3 do 13 let. Do poroty letos zasedli p. Eduard Cvrkal, p. Jaroslav Matula,p. Lubka Vacenovská, p.

Vloženo: 09.08.2015 - 22:14

V rámci oslav 70. výročí osvobození obce od fašistické okupace se žáci měli možnost dne 16.

Vloženo: 09.08.2015 - 22:09

Součástí osnov pro výuku tělesné výchovy je i kapitola o znalostech z oblasti zdravovědy a poskytování první pomoci.

Vloženo: 09.08.2015 - 22:07

V pátek 10. dubna 2015 proběhl, již tradičně ve spolupráci se sběrným dvorem, projekt „Ukliď si svou obec“. V porovnání s předchozím rokem byl harmonogram trochu pozměněn. Žáci se první dvě hodiny věnovali klasické výuce, pak následovalo poučení o bezpečnosti práce a pravidlech třídění.

Vloženo: 09.08.2015 - 22:04

Každoročně organizuje Mikroregion Nový Dvůr zábavné soutěžní disciplíny pro mladší i starší obyvatele jednotlivých obcí. Letošní zápolení žáků základních škol bylo zaměřeno na logické myšlení dětí.

Vloženo: 09.08.2015 - 22:01

Když dostanete dárek, většina lidí slušně poděkuje a má radost, že na ně někdo myslel.

Vloženo: 09.08.2015 - 21:59

Dne 9.4.2015 navštívili žáci prvních ročníků místní knihovnu, kde je přivítala bývalá paní učitelka a v současné době místní knihovnice paní Jindra Faiglová.

Vloženo: 09.08.2015 - 21:58

Každoročně organizuje Mikroregion Nový Dvůr zábavné soutěžní disciplíny pro obyvatele obcí. Letošní zápolení žáků základních škol bylo zaměřeno na logické myšlení dětí. Hru piškvorky.  Jedná se o velmi starou deskovou hru s jednoduchými pravidly a širokými taktickými možnostmi.

Vloženo: 09.08.2015 - 21:56

 „Na jihu Moravy se rozprostírá vesnice, není malá ani velká a má dlouhatánský název: Svatobořice-Mistřín. Uprostřed stojí velká a pěkná škola, ve které se každý školní den schází až 300 dětí.

Vloženo: 09.08.2015 - 21:51

Po novoročním turnaji v kuželkách již začaly naše pravidelné čtvrteční zkoušky, které jsme přesunuly do tělocvičny školy, kde kromě vlastních pomůcek využíváme i sportovní vybavení školy.

Vloženo: 09.08.2015 - 21:49

Ve dnech 3. a 5. února jsme pozvali budoucí školáky k zápisu do 1. ročníku. Tyto dva řádné termíny byly, z důvodu zvýšené nemocnosti dětí, rozšířeny o termín náhradní, a to čtvrtek následujícího týdne.

Vloženo: 09.08.2015 - 21:48

Lyžařský kurz absolvovalo tento rok 39 žáků naší školy.

Vloženo: 09.08.2015 - 21:47

17. 2. 2015 proběhla v tělocvičně školy přednáška pro II. stupeň JUDr.  Jan Kuxe  na téma Internační tábor Svatobořice.

Vloženo: 09.08.2015 - 21:12

17. 2. 2015 po vyučování proběhlo školní kolo recitační soutěže II. stupně -  III. a IV. kategorie.

Překvapila nás vysoká účast. Žáci byli vzorně připravení. Postup do okresního kola však získají jen první. Gratulujeme

Vítězové:

III. kategorie:

Vloženo: 09.08.2015 - 21:04

Ve čtvrtek 19. února nás čekal zajímavý sportovní zážitek.
V tělocvičně ZŠ probíhal zápas ve vybíjené mezi jednotlivými třídami.
Každá ze tří kategorií měla svého vítěze.

Vloženo: 09.08.2015 - 21:01

V únoru v hodinách výtvarné výchovy spojili síly žáci devátého ročníku a šesťáci, kteří pro vás připravili procházku lesem.

Vloženo: 09.08.2015 - 20:59

V rámci učiva tělesné výchovy se pátá A. vypravila vyzkoušet své dovednosti v hraní kuželek.

Vloženo: 09.08.2015 - 20:58

Stránky

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz