Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Pasování prvňáků na čtenáře

Základní škola
2.A
2.B

    Dne 19.června 2018 proběhlo v místní knihovně Slavnostní pasování prvňáků na čtenáře, kdy byli absolventi prvních tříd pasováni na Rytíře řádu čtenářského.  Mladí čtenáři museli slíbit, že se ke knížkám budou vždy pěkně chovat, chránit je a číst. Poté dostali členskou průkazku do knihovny, pamětní list a sladkou odměnu. Za toto krásné odpoledne děkujeme bývalé paní učitelce a v současné době knihovnici Jindře Faiglové, která spolu s panem Rosťou Maradou akci připravila a pozvala do knihovny malé čtenáře, jejich rodiče i paní učitelky. Dětem přejeme, aby do knihovny chodily často a rády a prožily nezapomenutelné zážitky s knihou v ruce.

                    Paní učitelky prvních tříd M.Varmužová, P.Štelciková

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz