Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Poděkování za sbírku pro chudé

Základní škola

Naše škola každoročně podpoří sbírku pro chudé lidi na ulici, kterou pořádá komunita Sant´Egidio. Spousta zaměstnanců, dětí i rodičů v adventním čase nosí balíčky s hygienickými potřebami, teplými ponožkami nebo přikrývky. Pracovníci komunity posílají všem poděkování, tady je:

   Ve středu 26. prosince 2018 proběhl tradiční vánoční oběd pro chudé lidi na ulici v Brně již po třinácté, na kterém byli pohoštěni lidé bez domova. V Mistříně – Svatobořicích a v Dubňanech proběhla sbírka dárků, které byly chudým předány. Celkem jste přispěli 245 dárků a někteří dárci věnovali i finanční dary v hodnotě 10.000 Kč. Vánoční oběd proběhl na faře u Jakuba a v restauraci Živá voda pod Petrovem. Jako pohoštění lidé dostali nudlovou polévku a svíčkovou. Pak každý z nich byl obdarován dárkem. Přišel je pozdravit a požehnat jim pomocný biskup p. Konsbul. Všem dárcům posíláme obrovské díky, že věnovali chudým nejen hmotný dárek, ale i kus svého srdce a tak jim vytvořili vánoční atmosféru, která je velmi potěšila.

KOMUNITA SANT´EGIDIO

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz