Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Preventivní program - Dobrý kamarád

Základní škola
2.A
2.B

V měsíci listopadu proběhl ve druhých ročnících preventivní program, zaměřený na podporu dobrých kamarádských vztahů. 

Děti si formou vlastního prožitku a her  osvojovaly zásady slušného a ohleduplného chování ke kamarádům, ale i ostatním spolužákům, se kterými se setkávají ve škole. Tvořily " strom" hezkých vlastností, ale pozornost byla věnována i vlastnostem, které ke kamarádskému chování nepatří. Společně se zamýšlely  nad otázkou, co mohou sami udělat pro to, aby se k sobě lidé navzájem chovali pěkně a ohleduplně a jak pomoci spolužákům, kteří jsou v některých situacích bezradní.  Žáci  aktivně i se zájmem plnili zadané úkoly. 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz