Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Projekt 1. ročníků - Kdo je kamarád

Základní škola
2.A
2.B

V prvních ročnících proběhl projekt „Kdo je kamarád“. Žáci se seznamovali s kladnými a zápornými vlastnostmi, které mohou mít kamarádi, ale i oni sami. Při práci ve skupinách společně hledali, které vlastnosti jsou kladné a které záporné. Třídili poznatky a snažili se sami o sobě získat informace o tom, jak je vidí jejich spolužáci.

Projekt se prolínal všemi vyučovacími hodinami – děti si při práci procvičovaly čtení, zdokonalovaly se  v práci s barvami při tvoření svého autoportrétu i trička se zálibami. Zlepšovaly si schopnosti výtvarného zpracování, dotvoření a stříhání při kompletaci své práce. V neposlední řadě rozvíjely také své komunikační schopnosti při prezentaci své práce před ostatními spolužáky. Všem dětem se práce velmi zdařila a doufáme, že si alespoň částečně uvědomily své přednosti, schopnosti, ale také možné nedostatky, na kterých je potřeba ještě do budoucna pracovat.

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz