Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Projekt „Biosféra“ ve třídě VI.A

Základní škola
8.A

V měsíci květnu jsme se v rámci hodin zeměpisu zabývali krajinnými pásy na Zemi. V rámci projektu „Biosféra“ měli žáci za úkol zpracovat plakát na jim zadaný krajinný pás a charakterizovat jej po stránce klimatické i biogeografické, tedy z hlediska podnebí a rostlin a živočichů a popsat, kde se daný pás rozkládá. Drouhou součástí byla brožura, ve které, v rámci své vymyšlené cestovní kanceláře, nabízeli žáci ostaním spolužákům zájezd do vybrané lokality v daném krajinném pásu s upoutávkou, co tam mohou vidět a také zažít. Každá ze skupin se svého zadání a úkolu chopila po svém. Výsledky prací můžete vidět v galerii pod článkem

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz