Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Projektové učení - Máme rádi zvířata v 1. B

Základní škola
2.B

Projektové učení probíhá v 1. ročnících průběžně celý rok a prolíná se všemi předměty. Jednotlivá temata jsou probírána nejprve teoreticky, kdy žáci zjišťují informace pomocí knih, učebnic, internetu, a potom prakticky, kdy získané vědomosti zapracovávají do společné práce. Znalosti, které získají doplňují do pracovních listů a při skupinové práci se učí diskutovat a obhajovat své nápady a postupy. Společně potom vytvoří  práci, kterou představí ostatním spolužákům. Při těchto činnostech se učí spolupráci, komunikaci a umění naslouchat druhým. 

Projekt "Máme rádi zvířata" děti bavil.  Seznámily se se základním rozdělením živočichů podle způsobu života a společných znaků. Zdokonalily se v dovednostech čtení, vyhledávání informací, orientaci v textu, kreslení, komunikaci a spolupráci. 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz