Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Činnosti

Školní družina

Vychovatelky:

Telefon: 518 620 720 –111

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠD

Školní družinka zakončila rok 2017 společným zpíváním koled u vánočního stromku. Koledy jsme zpívali za doprovodu příčných fléten a kytary.Příjemně stráveným odpolednem jsme se naladili na blížící se vánoční svátky.

DALŠÍ AKCE CO NÁS ČEKAJÍ

Leden: Oslovení rodičů žáků školy a veřejnosti o zachovalé vyřazené hry a hračky do ŠD - hlášení obecním rozhlasem, osobní kontakt

           Návštěva obecní knihovny - zapojení se do celoroční soutěže knihovny

Únor: Ovoce do škol - výtvarná soutěž 

         21. 2. 2018  13:00 - 14:00 hod. Kouzelník ve ŠD - poplatek 45,- Kč hradí SRPŠ ( v prostorách ŠD1) -  v tento den nebude kroužek Dovedné ruce

Březen: 6. 3. 2018 14:00 - 15:00 Beseda Veselá věda

            12. - 23.3. 2018 Velikonoční tvoření s rodiči a dětmi - 14. 3. od 15:30 2. odd., 20. 3. od 15:30 1. odd., 22. 3. od 15:30 3. odd.

Duben: Výroba dárků pro prvňáčky - ZÁPIS DO 1. TŘÍD - 10. 4. a 12. 4. 2018

Květen: Beseda s pamětníkem " Jak se dříve učilo" - vypracování projektu k 230. výročí otevření školy

Červen: 2. 6. 2018 Den otevřených dveří - k výročí 230 let otevření školy

 

 

Školní družina:

 • Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
 • Je důležitý výchovný partner rodiny a školy.
 • Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence
 • Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy.
 • Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů.

Školní družina nabízí:

 • zájmové vyžití dětí,
 • regeneraci sil po výuce,
 • rozvíjení osobnosti,
 • rozvíjení tvořivosti,
 • vzájemnou komunikaci.

Příležitostné akce školní družiny:

V průběhu školního roku pořádáme:

 • vánoční besídka- hry a soutěže pro děti,
 • výroba dárků pro budoucí prvňáčky,
 • přijde k nám kouzelník,
 • návštěva hasičské zbrojnice,
 • sportovní akce - soutěže o ceny,
 • výtvarné soutěže,
 • Den dětí – Sportovní den,
 • zúčastňujeme se i akcí pořádaných školou.

Školní družina je umístěna v prostorách šaten základní školy. Má k dispozici:

 • svoje vlastní prostory – učebnu vybavenou podle kritérií nové vyhlášky pro jedno oddělení školní družiny,
 • kabinet školní družiny,
 • prostory pro přezouvání a ukládání věcí – každý žák má k dispozici vlastní skříňku v prostorách šaten, aktovky si ukládají na určené místo ve školní družině,
 • prostory pro realizaci zájmových kroužků a činností v rámci výchovy ve školní družině - tělocvična, hřiště školy, infocentrum, keramická dílna, knihovna pro 1. stupěň základní školy, školní jídelna apod.

Vybavení školní družiny:

 • dětský nábytek a ostatní vybavení školní družiny je bezpečné a estetické,
 • hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát,
 • materiály pro činnost školní družiny hradí zřizovatel,
 • pitný režim hradí SRPŠ,
 • hry a hračky hradí zřizovatel a sponzoři.

Počítačovou třídu prozatím nevyužíváme, ve ŠD máme k dispozici vlastní počítač.

Podmínky přijímání žáků:

 • školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině,
 • činnost ŠD je přednostně určena pro žáky 1. stupně základní školy,
 • přijímání žáků do školní družiny probíhá na základě vydané Směrnice pro přijímání dětí k činnosti školní družiny,
 • o přijetí do ŠD se rozhoduje na základě písemné přihlášky odevzdané v řádném termínu vyhlášeném ředitelem školy,
 • účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení, oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 dětí, celková kapacita však nesmí přesáhnou 75 dětí (dle zápisu ve školském rejstříku).

Podmínky docházky a doby odchodu ze školní družiny:

 • Žák by měl mít zajištěn oběd.
 • Žáka si vychovatelka převezme na obědě v 11.30.
 • Žák docházející do školní družiny v jinou dobu, přejde ze školní jídelny do školní družiny sám.
 • Žák odchází ze školní družiny v době určené na zápisním lístku.
 • Vyzvednutí žáka ze školní družiny je určeno na zápisním lístku.
 • V případě, že má být žák uvolněn ze školní družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů.
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz