Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Organizace

V průběhu školního roku 2018/19 je provoz ŠD od pondělí do pátku v době od 6.15 - 7.25 hod. a 11.30 - 16.00 hod.

Provoz ŠD začíná v úterý 4. 9. 2018, 3. 9. 2018 a 30. 6. 2019 ŠD není v provozu.

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,

ředitel školy rozhodl o přijetí žáků do školní družiny ve šk. roce 2018/19 takto: Do školní družiny jsou přijati pouze žáci 1., 2. a 3. ročníku, kteří podali Přihlášku k zápisu k činnosti školní družiny. Žáci 4. a 5. ročníku do školní družiny nejsou přijati.

 

Režim dne

6.15 – 7.25 - Ranní družina - příchod do 7:00 hod.
spontánní hry, četba pohádek, ranní cvičení, odchody žáků do tříd

11.30 – 12.00 - Oběd
upevňování hygienických návyků a zásad správného stolování,
přechod ze školní jídelny do školní družiny

12.00 – 13.00 – Odpočinková činnost – spontánní činnosti
např. poslech pohádky, četba pohádky, časopisů,
stolní hry, stavebnice, puzzle,....
volné hry, respektovat zájem dětí

13.00 – 14.30 – Pravidelné činnosti

zájmové činnosti,
rekreační činnosti – pobyt na hřišti, vycházky

14.30 – 16.00 -  Spontánní činnosti, odchody dětí domů
individuální, podle zájmu a potřeb dětí

 

Kroužky ve šk. r. 2018/19

Pondělí: SKOKÁNEK      13:00 - 13:45 - začátek 1. 10. 2018

               

Úterý:    KERAMIKA 1. ROČ.   13:15 - 14:30 - začátek 25. 9. 2018 - poplatek na pololetí 60,- Kč

 

Středa:   DOVEDNÉ RUCE 1. A 2. ROČ.   13:00 - 14:30 - začátek 19. 9. ve 13:00 hod.

 

Čtvrtek:  NĚMECKÝ JAZYK 1. ROČ. a 2. ROČ.  (LICHÝ TÝDEN)  13:00 - 13:45

              BYSTROOČKO 2. - 5. roč.  13:00 - 13:50

              AEROBIK MLADŠÍ SKUPINA - 14:30 - 15:30    Zápis a 1. schůzka s rodiči se bude konat 4. 10. 2018 pro obě skupiny v 15:00 hod. v gymnast. sále.

              PODKOVĚNKA 15:30 - 16:45

 

Pátek:     KERAMIKA 2. A 3. ROČ. - 13:15 - 14:30 - začátek 21. 9. 2018 - poplatek na pololetí 60,- Kč 

              AEROBIK  STARŠÍ SKUPINA - 16:00 - 17:00

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz