Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Organizace

V průběhu školního roku 2017/18 od pondělí do pátku v době od 6.15 - 7.25 hod. a 11.30 - 16.00 hod.

Provoz ŠD začíná v úterý 5. 9. 2017, 4. 9. 2017 a 29. 6. 2018 ŠD není v provozu.

Režim dne

6.15 – 7.25 - Ranní družina
spontánní hry, četba pohádek, ranní cvičení, odchody žáků do tříd

11.30 – 12.00 - Oběd
upevňování hygienických návyků a zásad správného stolování,
přechod ze školní jídelny do školní družiny

12.00 – 13.00 – Odpočinková činnost – spontánní činnosti
např. poslech pohádky, četba pohádky, časopisů,
stolní hry, stavebnice, puzzle,....
volné hry, respektovat zájem dětí

13.00 – 14.30 – Pravidelné činnosti

zájmové činnosti,
rekreační činnosti – pobyt na hřišti, vycházky

14.30 – 16.00 -  Spontánní činnosti, odchody dětí domů
individuální, podle zájmu a potřeb dětí

 

OZNÁMENÍ

Ve středu 30. 8. 2017 rozhodl ředitel školy o pobytu žáka ve školní družině na šk. rok 2017/18. Rodiče žáků, kteří nebyli přijati do ŠD, ředitel školy oslovil telefonicky. Počet přijatých žáků je 75 ve třech odděleních ŠD.

V pátek 12. ledna 2018 - VOLBY - bude odpolední školní družina 1 (vych. Iva Polášková) v učebně 1. B.. OD 14:50 hod. se všichni žáci sejdou v této učebně. Do školy se dostanete vchodem pro žáky zazvoněním na zvonek "učitelka 1. A".

Kroužky:

Pondělí: SKOKÁNEK      13:00 - 13:45

             FLORBAL ML. ŽÁCI    13:45 - 14:50

             KERAMIKA 1. ROČ.    14:30 - 15:45

Úterý:    KERAMIKA 2. ROČ.   13:15 - 14:30

             ŠIKULKY 1 KRÁT ZA 14 DNÍ 14:00 - 16:00

             ZDRAVOTNICKÝ     14:00 - 15:00

             MUTIMEDIÁLNÍ       15:00 - 16:00

Středa:   DOVEDNÉ RUCE 1. A 2. ROČ.   13:00 - 14:30

Čtvrtek:  NĚMECKÝ JAZYK 1. ROČ. (LICHÝ TÝDEN)  13:00 - 13:45

              ANGLICKÝ JAZYK 1. A 2. ROČ.  14:15 - 15:00

              BYSTROOČKO  13:00 - 13:45

Pátek:     AEROBIK  14:45 - 16:15

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz