Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Organizace

V průběhu školního roku 2018/19 od pondělí do pátku v době od 6.15 - 7.25 hod. a 11.30 - 16.00 hod.

Provoz ŠD začíná v úterý 4. 9. 2018, 3. 9. 2018 a 30. 6. 2019 ŠD není v provozu.

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, v úterý 28. srpna 2018 a v pátek 31. srpna 2018 od 9:00 hod. - 13:00 hod. si můžete přijít do školní družiny vyplnit zápisní lístek, který je nedílnou součástí přijetí do školní družiny.Děkujeme 

Režim dne

6.15 – 7.25 - Ranní družina
spontánní hry, četba pohádek, ranní cvičení, odchody žáků do tříd

11.30 – 12.00 - Oběd
upevňování hygienických návyků a zásad správného stolování,
přechod ze školní jídelny do školní družiny

12.00 – 13.00 – Odpočinková činnost – spontánní činnosti
např. poslech pohádky, četba pohádky, časopisů,
stolní hry, stavebnice, puzzle,....
volné hry, respektovat zájem dětí

13.00 – 14.30 – Pravidelné činnosti

zájmové činnosti,
rekreační činnosti – pobyt na hřišti, vycházky

14.30 – 16.00 -  Spontánní činnosti, odchody dětí domů
individuální, podle zájmu a potřeb dětí

 

Kroužky:

Pondělí: SKOKÁNEK      13:00 - 13:45

             FLORBAL ML. ŽÁCI    13:45 - 14:50

             KERAMIKA 1. ROČ.    14:30 - 15:45

Úterý:    KERAMIKA 2. ROČ.   13:15 - 14:30

             ŠIKULKY 1 KRÁT ZA 14 DNÍ 14:00 - 16:00

             ZDRAVOTNICKÝ     14:00 - 15:00

             MUTIMEDIÁLNÍ       15:00 - 16:00

Středa:   DOVEDNÉ RUCE 1. A 2. ROČ.   13:00 - 14:30

Čtvrtek:  NĚMECKÝ JAZYK 1. ROČ. (LICHÝ TÝDEN)  13:00 - 13:45

              ANGLICKÝ JAZYK 1. A 2. ROČ.  14:15 - 15:00

              BYSTROOČKO  13:00 - 13:45

Pátek:     AEROBIK  14:45 - 16:15

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz