Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Slavnostní zahájení nového školního roku 2014/2015

Základní škola

V pondělí 1. září se poprvé v novém školním roce otevřel hlavní vchod školní budovy, kterým přišli společně s ostatními žáky také naši noví prvňáčci i se svým početným doprovodem.

Jejich slavnostní přivítání proběhlo ve školní jídelně, kterou jsme pro tuto příležitost pěkně vyzdobili. Na úvod zazněla česká hymna, a protože patříme do Evropy, tak také hymna Evropské unie. Nové žáky přivítal ředitel školy Mgr. Zbyněk Mašek a vzácní hosté: starosta obce Ing. Mgr. František Měchura, zástupce zřizovatele školy, a předseda Sdružení rodičů a přátel školy pan Antonín Koplík. Nový pan farář ThLic. Bedřich Horák všechny pozdravoval, ale omluvil se pro pracovní zaneprázdnění. Na závěr krátké slavnosti si žáci druhých ročníků připravili veselé pásmo říkanek, básniček a tance na moderní hudbu pod vedením paní učitelek Mgr. Pavlíny Štelcikové a Mgr. Heleny Ostrezi. Poté se prvňáci odebrali se svými učitelkami Mgr. Markétou Varmužovou a Mgr. Martinou Hálovou do jednotlivých tříd.

Našim prvňákům přejeme, aby se jim ve škole dařilo a  brzy si ve třídě našli nové kamarády.  Aby  úsměv a vzorné chování je doprovázelo, tak jako první den, po celou školní docházku.

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz