Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Sponzorské dary na Reprezentační ples

Základní škola
Vážení rodiče, milí přátelé,
 
dovoluji si vás jménem SRPŠ pozvat na XI. Reprezentační ples obce Svatobořice-Mistřín, který se koná 2. 2. 2019 v Kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně.
 
Současně bych vás ráda požádala o věcný či finanční příspěvek do tomboly.
Věcné dary je možno přinést do školy nebo poslat po dětech a zřetelně označit vizitkou dárce. V případě, že jako dárci nechcete být uvedeni na seznamu sponzorů, je to třeba označit.
V případě finančního příspěvku je k dispozici účet:
                       č. 201167368/0300, variabilní symbol pro platbu je 2019.
Pro včasnou identifikaci platby, prosím, vložte do obálky, kterou vracíte do školy příslib finanční částky se jménem.
Příspěvky do tomboly se budou ve škole vybírat do 30. 1. 2019, na kulturním domě do 2. 2. 2019  do 9.00.
Výtěžek z plesu bude opět věnován na podporu činnosti Základní a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín.
    
Za poskytnuté dary předem děkujeme.
 
                                                                          MUDr. Šárka Kasardová
                                                                             předsedkyně SRPŠ
 
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz