Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Turnaj ve vybíjené žáků I. stupně

Základní škola

Dne 20. února proběhl každoroční turnaj ve vybíjené . Turnaje se zúčastnila družstva tvořená  žáky jednotlivých tříd. Soutěž byla vyvrcholením přípravy, kterou žáci absolvovali v jednotlivých vyučovacích hodinách. Hodiny byly  zaměřeny na zdokonalování se v práci s míčem, zvládání pravidel  hry, schopnost umět přijmout, jak výhru, tak prohru a hru v duchu fair play.

Po urputném zápolení se v kategorii nejmladších žáků umístila na prvním místě třída 1. B, ve starší kategorii dětí 2. a 3. ročníků zvítězila třída 3.B a v nejstarší kategorii žáků 4. a 5. ročníků nás překvapili žáci 4. A, kteří svou skvělou hrou a také trochou štěstí získali  prvenství  ve své kategorii. 

Všem žákům děkujeme za skvělé výkony a těšíme se na další ročník turnaje ve vybíjené. Poděkování patří také Spolku SRPŠ, který do soutěže přispěl sladkými odměnami a zpříjemnil žákům sportovní zápolení. 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz