Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Učivo v týdnu od 11.9. do 15.9.2017

5.A

Matematika

čísla do 1000 (diktát čísel), porovnávání čísel do 1000, 
zaokrouhlování na desítky a stovky - Uč. str. 3, 4, PS str. 1/2, 3, 4, PS str. 2/1, 3, 4

 

Vlastivěda

Malá kapitola o čase - uč. str. 4

 

Anglický jazyk (skupina p.uč. Holubové)

Opakování ze 3. ročníku: abeceda - spelování slov, zájmena my, your, his, her, our, 
číslovky 0 - 20, slovní zásoba "My family"

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz