Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Učivo v týdnu od 18.9. do 22.9.2017

5.A

Matematika - sčítání zpaměti, zaokrouhlování na desítky a stovky, písemné sčítání

                  - umět všechno procvičované učivo

                  - PS str. 3 - celá, str. 4/1

Český jazyk - procvičování vyjmenovaných slov

                   - PS do str. 8 včetně, str. 6 pouze cv. b , str. 7/tajenka

Vlastivěda - opakování časové přímky, rozdělení pravěku na období

                 - umět popsat časovou přímku, vyjmenovat 3 období pravěku + podle čeho jsou                           pojmenovaná

Angličtina (skup. p. uč. Holubové) - opakování sl/o. zásoby U1-3 a sl. zásoby na listech s písmeny abecedy (z loňska), člen a/an, předložky IN, ON, UNDER, vazba THERE IS/THERE ARE

                                                    - umět všechno procvičované učivo

 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz