Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Učivo v týdnu od 23.1. do 27.1.2017

6.B

 

Matematika

- geometrie: porovnávání a přenášení délky úseček, střed úsečky, trojúhelníková nerovnost - Uč. str. 43 - 45, PS str. 26 - 27

Úkol: nachystat k odevzdání  1. díl učebnice, od pondělí 30.1. nosit 2. díl učebnice

Vlastivěda

- nové učivo: Václav IV., Zikmund Lucemburský, Život ve středověku - Uč. str.28,30 - 32

Úkol: - mít doplněný zápis na listě v sešitě - Český stát za vlády Lucemburků (Jan Lucemburský, Karel IV.)

        - doplnit si zápis nového učiva (vyzvednout listy u p. učitelky)

Angličtina

- Unit 10, L2 - předložky IN, ON, AT s časovými údaji - zápis v sešitě Anglický jazyk, Uč. str. 65

 - přítomný čas prostý - tvoření otázky, krátké odpovědi - zápis v sešitě Anglický jazyk 

Uč. str. 65/6, PS str. 40/3, str. 42/6

Úkol: umět psát sl. U10L2, umět pravidla pro používání předložek IN, ON, AT s časovými údaji, umět pravidla tvoření otázky a krátké odpovědi v přítomném čase prostém 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz