Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Učivo v týdnu od 25.9. do 29.9.2017

5.A

Matematika

písemné sčítání, řešení slovních úloh, odčítání zpaměti, prověrka na písemné sčítání
PS str. 5/1,4

Úkol: slovní úlohy - umět udělat zápis, sestavit výpočet, napsat správnou odpověď, umět odčítání zpaměti (na řádek) 

 

Vlastivěda

Naše země v pravěku - život lidí ve starší a mladší době kamenné (uč. str. 5 - 6)

Úkol: umět popsat části časové přímky, vyjmenovat 3 období pravěku, povyprávět o způsobu obživy lidí ve starší a mladší době kamenné

 

Anglický jazyk (skupina p.uč. Holubové)

Opakování ze 3. ročníku: slovní zásoba U4, U5, rozhovory How old are you? - přejeme si k narozeninám, časování slovesa "být"

Úkol: umět slovíčka U1-U5 + slov. zásobu na listech s písmeny abecedy, učit se časovat sloveso "být" (zápis v sešitě "Gramatika")

 

Český jazyk

Shoda; PS str. 9 po vyjmenovaná slova po S

 

Přírodověda

Houby

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz