Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Učivo v týdnu od 30.1. do 2.2.2017

6.B

Matematika

Opakování: konstrukce trojúhelníka

Nové učivo: písemné násobení jednociferným činitelem - UČ. 2. díl str. 3, PS str. 3/1,2

Úkol: - umět rýsovat trojúhelník - v pondělí 6.2. test

         - umět písemně násobit jednociferným činitelem

Angličtina

Opakování: dny v týdnu, slovní zásoba, určování času

Ověřování znalostí: - slovíčka U10l2 - písemně - test     

                                - používání předložek IN, ON, AT s časovými údaji - test

Nové učivo: práce s textem UČ. str. 66/1, 2, 3

Úkol: žáci, kteří chyběli - umět psát slovíčka U10L2, umět používat předložky IN, ON, AT s časovými údaji (budou dodatečně vyzkoušeni)

Vlastivěda

Opakování: Karel IV.

Nové učivo: ----

Úkol: mít nalepené v sešitě a doplněné listy o Lucemburcích a životě ve středověku - UČ. str. 25 - 32

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz