Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Ukliď si svou obec

Základní škola

Ukliď si svou obec - 17. 4. 2018

     I tento rok se škola zapojí ve spolupráci s naším sběrným dvorem do projektu „Ukliď si svou obec“. Cílem je nejen uklidit obec, ale také upevnit ekologické cítění dětí.

     Akce se nezúčastní osmé ročníky z důvodu projektového dne.

     První dvě hodiny bude probíhat běžná výuka ve třídách, při které žáci budou poučeni o bezpečnosti práce a chování mimo budovu školy, a pak jednotlivé třídy vyrazí na svá určená stanoviště. Po ukončení akce žáci odcházejí na oběd a do ŠD.

            Zajistěte žákům vhodné oblečení, obuv do terénu a pracovní rukavice.

            V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na středu 18. 4. 2018.

            Výuka bude zkrácena :         

                                                             1. - 3. ročník 11:30

                                                             4. - 5. ročník 12:00

                                                             6. - 9. ročník 12:25

 

     

Trasy úklidu:

1. ročník - okolí školy, cesta k farmě, Vinohrady

2. ročník - cesta + park u kostela, ulice Farská, hřiště Mistřín, Svatováclavská, Vyhnálov

3. ročník - Kovářská, Na Dolině

4. ročník - cesta kolem Kyjovky, ulice + hřiště Písky

5. ročník - Baráky, Mutěnická, Ořechovka, Ke Mlýnu, k betonárce, V Novinách

6. ročník - od Farské - cyklostezka

7. ročník - Nádražní, Na Zelníčkách, Příční, U Zvonice, Pod Sokolovnou, Na Chmelnici, Vrbátky, Hliník

9. ročník - okolí školy

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz