Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Ukliď si svou obec - 17. 4. 2019

Základní škola

I tento rok se škola zapojí ve spolupráci s naším sběrným dvorem do projektu „Ukliď si svou obec“. Cílem je nejen uklidit obec, ale také upevnit ekologické cítění dětí.

Akce se nezúčastní osmé ročníky, z důvodu projektového dne.

První dvě hodiny bude probíhat běžná výuka ve třídách, při které žáci budou poučeni o bezpečnosti práce a chování mimo budovu školy, a pak jednotlivé třídy vyrazí na svá určená stanoviště. Po ukončení akce žáci odcházejí na oběd a do ŠD.

Zajistěte žákům vhodné oblečení, obuv do terénu a pracovní rukavice.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná a bude probíhat výuka dle rozvrhu.

Zkrácení výuky : 1. - 3. ročník do 11:30 h.

                   4. - 5. ročník do 12:00 h.

                   6., 7., 9. ročník do 12:25 h.        

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz