Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Upozornění pro rodiče

Základní škola

Vážení rodiče, 

v tomto předvánočním období se množí případy, kdy žáci přinášejí zábavnou pyrotechniku do školy, a poté ji užívají pro svoji radost a pobavení. Množí se zejména případy užívání bouchacích kuliček a petard. Školní řád přísně zakazuje užívání výbušnin, a také jejich přechovávání v prostorách školní budovy a areálu školy. Velmi nebezpečnou zábavou je, že tyto petardy jsou házeny do uzavřených nádob - košů, čímž mohou způsobit jejich zapálení či případně detonaci a poškození. Výjimkou není ani házení těchto výbušnin pod nohy kolemjdoucích či kamarádů, čímž ohrožují jejich zdraví. Dle platné legislativy, žádnou pyrotechniku nesmí odpalovat děti, u výjimek jsou to mladiství od 15 let. Zvažte, prosím, poučení svých dětí, aby tímto počínáním neohrožovaly své zdraví, zdraví ostatních, a také veřejný i soukromý majetek. Za spolupráci v této oblasti Vám děkujeme.

Vedení školy

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz