Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Jak se připravit do 1. třídy

Pracovní sešity pro předškoláky – odkazy:

http://www.jazykarec.cz/jazyk-a-rec-rozlisovani-slov-ve-vete-cd-rom/d-163497/

http://pracovnisesity.raabe.cz/pro-predskolaky

https://www.knihcentrum.cz/hledat?SearchLocation=0&q=%C5%A1imonovy++pracovn%C3%AD+listy&Stock=15

 

 

 Matematika v 1. třídě

V budoucích prvních třídách se bude vyučovat matematika podle prof. Hejného. Jedná se o nový pohled na matematiku, která formou zajímavých a interaktivních činností, počítání a her seznamuje děti se základy matematiky. Tradiční základy, tedy sčítání, odčítání, dělení, násobení  a řešení slovních úloh jsou obohaceny o rozvíjení logického myšlení a prostorové představivosti, které jsou  v dnešní moderní době stále více potřeba a s tímto typem úloh se děti budou setkávat při přijímacím řízení, jak na víceletá gymnázia, tak na střední školy.

Pro podrobnější vysvětlení uvádíme i příručku pro rodiče, aby se v této zajímavé matematice zorientovali a dokázali si matematicky hrát spolu s dětmi. 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz