Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Kroužky 2017/2018

Aerobik (1. - 4. ročník) Kateřina Mrkůsová
Adéla Mrkůsová
Pátek 14:45 hod.
Anglický jazyk (1. – 2. ročníky Ing. Dana Karská Čtvrtek 14:15 – 15:00 hod.
Anglický jazyk (II. stupeň) Mgr. Oldřiška Výletová Úterý 13:45 hod.
Bystroočko 2. - 5. ročník) Mgr. Martina Hálová Čtvrtek 13:00 – 13:45
Dovedné ruce (1. - 2. ročník) Hana Šparglová Středa 13:00 – 13:45 hod.
Dyslektický kroužek Mgr. Lenka Horáčková Středa 13:40 hod.
Čtvrtek 13:40 hod.
Environmentální (2. stupeň) Mgr. Roman Mikliš Poslední pátek v měsíci 7:00 hod.
Florbal (1. stupeň) Mgr. Roman Mikliš Čtvrtek 13:45 – 14:30 hod.
Florbal (2. stupeň) Mgr. Roman Mikliš Úterý 14:00 – 14:50 hod.
Hasičský – Mistřín (mladší) Oto Svora
Jaroslav Svora
Středa 13:30 – 17:00 hod.
Hasičský – Mistřín (starší) Oto Svora
Jaroslav Svora
Pondělí 17: 00 – 19:00 hod.
Středa 17: 00 – 19:00 hod.
Hasičský – Svatobořice (mladší) Ing. Iveta Lungová  
Hasičský– Svatobořice (starší) Josef Pažičan  
Keramický (1. ročník) Kamila Kundratová Pondělí 14:00 – 15:15 hod.
Keramický (2. - 3. ročník, ŠD) Kamila Kundratová Úterý 13:15 – 14:30 hod.
Keramický (3. - 4. ročník) Mgr. Jarmila Strýčková Středa 13:00 – 14:00 hod.
Krušpánek (5. - 9. ročník) MDDr. Kristýna Vašíčková Pátek 17:00 hod.
Logopedický (MŠ, 1. - 2. ročník) Mgr. Pavlína Štelciková Po, Út 13:00 – 16:00 hod
Matematický (9. ročník) Mgr. Sabina Helísková Úterý 6:55 - 7:40 hod.
Multimediální Mgr. Zbyněk Mašek Úterý 15:00 – 16:00 hod.
Německý jazyk (1. ročníky) Jaroslava Kadlčková Čtvrtek – lichý týden
Podkověnka (MŠ – 4. ročník) Mgr. Jarmila Maradová
Mgr. Markéta Varmužová
Oldřiška Bimková
Čtvrtek 15:30 hod.
Programování (2. stupeň) Lukáš Bartoň Středa 15:00 hod.
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ 9. roč. Mgr Jana Brhelová Středa 6:45 – 7:30 hod.
Rybářský kroužek Ledňáček Bc.Silvie Mertová
Tomáš Kunz
Jan Cápek
Čtvrtek 17:00 hod.
Sebeobrana - kroužek Bc. Petr Přikryl

Úterý 13:30 - 14:30 hod.  I. stupeň

Úterý 14:30 - 15:30 hod. II. stupeň

Sportovní – Skokánek (1. – 4.ročník) Mgr. Lenka Horáčková Pondělí 13:00 – 13:45 hod.
Šikulky Petra Bužková Úterý 14:00-16:00 / 1x za 14 dní
Včelařský Karel Knápek Čtvrtek
Zdravotnický (5. - 9. ročník) MUDr. Sedláčková Úterý - lichý týden od 14:00 hod.

 

Kroužek německého jazyka

V letošním školním roce bude na základní škole probíhat kroužek německého jazyka pro žáky 1. a 2. tříd. Výuka proběhne vždy v lichém týdnu ve čtvrtek od 13:00 do 13:45 hod. pod vedením paní učitelky Jaroslavy Kadlčkové.

Přihlášky do zájmových útvarů ke stažení:

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz