Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Pro budoucí prvňáčky

 Na těchto stránkách budeme postupně uveřejňovat informace pro budoucí žáky prvního ročníku a jejich rodiče. Naleznete zde informace o akcích pro předškoláky, k zápisu do prvních tříd a také informace k začátku školního roku.
 

HOLA, HOLA – ŠKOLA  VOLÁ, 2019

 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍ TŘÍDY

Út 09. 04. 2019, 13:00 – 17:00 budova ZŠ, přízemí vlevo, třídy 2. B, 2. A

Čt 11. 04. 2019, 13:00 – 15:30 budova ZŠ, tamtéž

K zápisu si rodiče přinesou vyplněné podklady (tiskopisy obdrží při besedě Školní zralost nebo jsou ke stažení na webových stránkách školy):

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • vyplněný zápisní list pro školní rok 2019/2020 (k vyzvednutí ve škole nebo ke stažení na webu školy),
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pokud se elektronicky zaregistrujete, netiskněte ji, dovyplníme ji u zápisu a na místě vytiskneme, pokud se elektronicky nepřihlásíte, přineste ji ručně vyplněnou k zápisu),
  • vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky (pokud máte k dispozici tak i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Rodiče s dětmi, které měly školní docházku odloženou, jsou povinni se k zápisu do prvního ročníku opět dostavit.

 
 
 
 
19. 3. 2018
 
Projekt vzájemných setkávání rodičů – předškoláků – učitelů:
HOLA, HOLA – ŠKOLA  VOLÁ, 2018

Školní zralost:

21. 3. 2019, 15:30

22. 3. 2019, 15:00

V těchto termínech se konají besedy s rodiči budoucích prvňáčků a ukázky práce předškoláků v obou mateřských školách.

 

 

Prožitková odpoledne v budově ZŠ:

První setkání předškoláků 2018 

II. setkání předškoláků

Slavnostní pasování prvňáků:

Čt 28. 6. 2018, cca 9:30 – Obecní dům ve Svatobořicích – Mistříně

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

Po 3. 9. 2018, 7:45 – jídelna ZŠ (aktovky a přezůvky s sebou)

 

Telefonické kontakty:

Logopedická ambulance Nemocnice Kyjov (vady řeči) – 518 601 345

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, Jilemnického 2 (odklad) – 518 606 411

Speciálně pedagogické centrum Kyjov, Husova 574 (odklad) – 518 612 803

MUDr. M. Fischerová, dětská lékařka Svatobořice-Mistřín (odklad) – 518 620 245

 
 
 

 Matematika v 1. třídě

V budoucích prvních třídách se bude vyučovat matematika podle prof. Hejného. Jedná se o nový pohled na matematiku, která formou zajímavých a interaktivních činností, počítání a her seznamuje děti se základy matematiky. Tradiční základy, tedy sčítání, odčítání, dělení, násobení  a řešení slovních úloh jsou obohaceny o rozvíjení logického myšlení a prostorové představivosti, které jsou  v dnešní moderní době stále více potřeba a s tímto typem úloh se děti budou setkávat při přijímacím řízení, jak na víceletá gymnázia, tak na střední školy.

Pro podrobnější vysvětlení uvádíme i příručku pro rodiče, aby se v této zajímavé matematice zorientovali a dokázali si matematicky hrát spolu s dětmi. 

Jak správně sedět a držet tužku

Jak správně sedět
 
 
Jak držet tužku
 

 

Jak se připravit do 1. třídy

Pracovní sešity pro předškoláky – odkazy:

http://www.jazykarec.cz/jazyk-a-rec-rozlisovani-slov-ve-vete-cd-rom/d-163497/

http://pracovnisesity.raabe.cz/pro-predskolaky

https://www.knihcentrum.cz/hledat?SearchLocation=0&q=%C5%A1imonovy++pracovn%C3%AD+listy&Stock=15

 

Ke stažení:

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz