Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Pro budoucí prvňáčky

 
 
 
 
 
 12. 5. 2017
Hola hola II setkání
 
 
 
12. 5. 2017

 Matematika v 1. třídě

V budoucích prvních třídách se bude vyučovat matematika podle prof. Hejného. Jedná se o nový pohled na matematiku, která formou zajímavých a interaktivních činností, počítání a her seznamuje děti se základy matematiky. Tradiční základy, tedy sčítání, odčítání, dělení, násobení  a řešení slovních úloh jsou obohaceny o rozvíjení logického myšlení a prostorové představivosti, které jsou  v dnešní moderní době stále více potřeba a s tímto typem úloh se děti budou setkávat při přijímacím řízení, jak na víceletá gymnázia, tak na střední školy.

Pro podrobnější vysvětlení uvádíme i příručku pro rodiče, aby se v této zajímavé matematice zorientovali a dokázali si matematicky hrát spolu s dětmi. 

11. 5. 2017

Jak správně sedět a držet tužku

Jak správně sedět
 
 
Jak držet tužku
12. 4. 2017

HOLA HOLA ŠKOLA VOLÁ -

I. prožitkové odpoledne budoucích žáčků – prvňáčků, rodičů a učitelů v ZŠ  9. 5. 2017  v 15. 30 hod.

pozvánka viz soubory (dole)

 

11. 4. 2017

Jak se připravit do 1. třídy

Pracovní sešity pro předškoláky – odkazy:

http://www.jazykarec.cz/jazyk-a-rec-rozlisovani-slov-ve-vete-cd-rom/d-163497/

http://pracovnisesity.raabe.cz/pro-predskolaky

https://www.knihcentrum.cz/hledat?SearchLocation=0&q=%C5%A1imonovy++pracovn%C3%AD+listy&Stock=15


 

22. 3. 2017 

Co mám umět, než půjdu do 1. třídy 

viz. - ke stažení soubor  níže 


20.03.2017

Informace k zápisu do prvních tříd


 

06.03.2017

Projekt vzájemných setkávání rodičů - předškoláků - učitelů:

 HOLA HOLA - ŠKOLA VOLÁ

 Školní zralost:

 7. 3. 2017, 15:00 - MŠ Mistřín -  beseda s rodiči, ukázky práce předškoláků

 9. 3. 2017, 15:00 - MŠ Svatobořice - beseda s rodiči, ukázky práce předškoláků

 Zápis žáků do první třídy <= klikněte pro bližší informace k zápisu do 1. tříd

 Út 4. 4. 2017, 13:00 - 17:00 budova ZŠ, přízemí vlevo, třída II.B

 Čt 6. 4. 2017, 13:00 - 15:30 budova ZŠ, tamtéž

 K zápisu si rodiče přinesou vyplněné podklady (tiskopisy obdrží při besedě Školní zralost nebo jsou ke stažení na webových stránkách školy):

 Žádost o přijetí

Zápisní list

Rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče

Popř. žádost o odklad, pokud je vyřízeno -  i vyjádření PPP a odborného lékaře.

Rodiče s dětmi, které měly školní docházku odloženu, jsou povinni se k zápisu do prvního ročníku opět dostavit.

Prožitková odpoledne v budově ZŠ:

Út 9. 5. 2017, 15:30 - prohlídka budovy školy, seznámení s metodou výuky matematiky prof. Hejného

Út 6. 6. 2017, 15:30 - pracujeme jako školáci, genetická metoda výuky čtení, zdravá strava

Slavnostní pasování prvňáků:

Čt 29. 6. 2017, cca 9:30 - Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018:

Po 4. 9. 2017, 7:45 - jídelna ZŠ (aktovky a přezůvky s sebou)

Telefonické kontakty:

Logopedická ambulance Nemocnice Kyjov (vady řeči) – 518 601 345

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, Jilemnického 2 (odklad) – 518 606 411

Speciálně pedagogické centrum Kyjov, Husova 574 (odklad) – 518 612 803

MUDr. M. Fischerová, dětská lékařka Svatobořice-Mistřín (odklad) – 518 620 245

 


 

20.02.2017

Projekt vzájemných setkávání rodičů - předškoláků - učitelů:  HOLA HOLA - ŠKOLA VOLÁ
 
BESEDA S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ
 
MŠ Mistřín -  7. března 2017 v 15:00 hod. (úterý)
MŠ Svatobořice - 9. března 2017 v 15:00 hod. (čtvrtek)
 
Program:
  1. Ukázky práce předškoláků se svými učitelkami
  2. Beseda o školní zralosti 
  3. Informace k zápisu do školy
  4. Seznámení s akcemi pořádaných ZŠ pro předškoláky
 
Těšíme se na seznámení a setkání  s Vámi!
 

Na těchto stránkách budeme postupně uveřejňovat informace pro budoucí žáky prvního ročníku a jejich rodiče. Naleznete zde informace o akcích pro předškoláky, k zápisu do prvních tříd a také informace k začátku školního roku.


 

Ke stažení:

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz