Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Seznam přijatých žáků do 1. třídy od školního roku 2018/2019

Rozhodnutí o odkladu školní docházky nebo usnesení o přerušení správního řízení z důvodu nedodání potřebných podkladů pro rozhodnutí bude doručeno poštou.

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz