Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Učitelský sbor

 Libor Altmann
Funkce:  
Třídnictví: netřídní
Telefon: 511 110 287
E-mail: altmann@zssvatoborice-mistrin.cz
 
Adéla Blahová
Funkce: asistent pedagoga 
Třídnictví: ve třídě I.B
Telefon: 511 110 290
E-mail:  
   
Mgr. Jana Brhelová
Funkce: koordinátor ŠVP
Třídnictví: VII.A
Telefon: 511 110 293
E-mail: brhelova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Monika Formánková
Funkce: výchovný poradce
Třídnictví: netřídní
Telefon: 511 110 296
E-mail: formankova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Sabina Gazdová
Funkce:  
Třídnictví: V.A
Telefon: 511 110 304
E-mail: heliskova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Martina Hálová
Funkce:  
Třídnictví: I.B
Telefon: 511 110 290
E-mail: halova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Ivana Hanáčková
Funkce:  
Třídnictví: VIII.A
Telefon: 511 110 305
E-mail: hanackova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Irena Hlaváčková
Funkce:  
Třídnictví: IV.B
Telefon: 511 110 316
E-mail: hlavackova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Jana Holubová
Funkce  
Třídnictví: III.B
Telefon: 511 110 326
E-mail:  holubova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Lenka Horáčková
Funkce: školní asistentka 
Třídnictví: netřídní
Telefon: 511 110 328
E-mail: horackova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Miroslav Horňák
Funkce:  ICT koordinátor
Třídnictví:  IX.A
Telefon: 511 110 287
E-mail: hornak@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Adriana Koplíková
Funkce:  
Třídnictví: III.A
Telefon: 511 110 331
E-mail: koplikova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Jarmila Maradová
Funkce: zástupkyně ředitele
Třídnictví: netřídní
Telefon: 518 620 178 (pokud nefunguje předchozí volejte 518 620 054)
E-mail: maradova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Zbyněk Mašek
Funkce: ředitel školy
Třídnictví: netřídní
Telefon: 518 620 185 (pokud nefunguje předchozí volejte 518 620 053)
E-mail: masek@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Roman Mikliš
Funkce: koordinátor EVVO
Třídnictví: VI.B
Telefon: 511 110 316
E-mail: miklis@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Helena Ostrezi
Funkce:  
Třídnictví:  I.A
Telefon: 511 110 331
E-mail: ostrezi@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Monika Pinterová
Funkce:  
Třídnictví: VI.A
Telefon: 511 110 316
E-mail: pinterova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Jarmila Strýčková
Funkce:  
Třídnictví: IV.A
Telefon: 511 110 331
E-mail: stryckova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Hana Šparglová
Funkce: asistent pedagoga
Třídnictví: ve třídě VI.B
Telefon: 511 110 316
E-mail:  
   
Mgr. Pavlína Štelciková
Funkce: metodik prevence
Třídnictví: II.B
Telefon: 511 110 328
E-mail: stelcikova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Markéta Varmužová
Funkce:  
Třídnictví: II.A
Telefon: 511 110 328
E-mail: varmuzova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Oldřiška Výletová
Funkce:  
Třídnictví: netřídní
Telefon: 511 110 304
E-mail: vyletova@zssvatoborice-mistrin.cz
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz