Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Učitelský sbor

 Libor Altmann
Funkce:  
Třídnictví:  netřídní
Telefon:  518 620 720 kl. 115
E-mail:  altmann@zssvatoborice-mistrin.cz
 
Mgr. Oldřiška Výletová
Funkce:  
Třídnictví:  IX.B
Telefon:  518 620 720 kl. 101
E-mail:  vyletova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Jana Brhelová
Funkce:  koordinátor ŠVP
Třídnictví:  VI.A
Telefon:  518 620 720 kl. 102
E-mail: brhelova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Monika Formánková
Funkce:  výchovný poradce
Třídnictví:  netřídní
Telefon:  518 620 720 kl. 116
E-mail:  formankova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Martina Hálová
Funkce:  
Třídnictví:  II.B
Telefon:  518 620 720 kl. 123
E-mail:  halova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Ivana Hanáčková
Funkce:  
Třídnictví:  VII.A
Telefon:  518 620 720 kl. 105
E-mail:  hanackova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Sabina Helísková
Funkce:  
Třídnictví:  IX.A
Telefon:  518 620 720 kl. 101
E-mail: heliskova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Irena Hlaváčková
Funkce:  
Třídnictví:  III.B
Telefon:  518 620 720 kl. 112
E-mail:  hlavackova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Jana Holubová
Funkce  
Třídnictví:  IV.A
Telefon:  518 620 720 kl. 221
E-mail:  holubova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Lenka Horáčková
Funkce: asistent pedagoga 
Třídnictví:  netřídní
Telefon:  518 620 720 kl. 124
E-mail:  horackova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Miroslav Horňák
Funkce:  ICT koordinátor
Třídnictví:  VIII.A
Telefon:  518 620 720 kl. 115
E-mail:  hornak@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Adriana Koplíková
Funkce:  
Třídnictví:  II.A
Telefon:  518 620 720 kl. 218
E-mail: koplikova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Jarmila Maradová
Funkce:  zástupkyně ředitele
Třídnictví:  netřídní
Telefon:  518 620 178
E-mail:  maradova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Zbyněk Mašek
Funkce:  ředitel školy
Třídnictví:  netřídní
Telefon:  518 620 185
E-mail:  masek@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Roman Mikliš
Funkce:  koordinátor EVVO
Třídnictví:  V.B
Telefon:  518 620 720 kl. 112
E-mail: miklis@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Helena Ostrezi
Funkce:  
Třídnictví:  III.A
Telefon:  518 620 720 kl. 218
E-mail:  ostrezi@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Monika Pinterová
Funkce:  
Třídnictví: V.A
Telefon: 518 620 720 kl. 105
E-mail:   pinterova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Jarmila Strýčková
Funkce:  
Třídnictví:  netřídní
Telefon:  518 620 720 kl. 218
E-mail:  stryckova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Pavlína Štelciková
Funkce:  metodik prevence
Třídnictví:  I.B
Telefon:  518 620 720 kl. 124
E-mail:  stelcikova@zssvatoborice-mistrin.cz
   
Mgr. Markéta Varmužová
Funkce:  
Třídnictví:  I.A
Telefon:  518 620 720 kl. 123
E-mail:  varmuzova@zssvatoborice-mistrin.cz
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz