Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

30. 9. 2016 celoškolní projekt OČMU – Ochrana člověka za mimořádných událostí

Základní škola
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A

Na konci měsíce září proběhl na naší škole celoškolní projekt OČMU. Hned na začátku vyučování se uskutečnila cvičná evakuace školy, kdy jsme si vyzkoušeli připravenost žáků, učitelů i vedení školy na nepředvídané situace. Po cvičném poplachu procházeli žáci všech ročníků jednotlivými stanovišti, která pro ně byla připravena ve spolupráci s vojenským útvarem Bučovice, Hasiči Svatobořice-Mistřín a za přispění MUDr. Látalové, která dětem objasňovala základy zdravovědy a první pomoci.  Na jednotlivých stanovištích děti poznávaly a upevňovaly si pravidla chování při vzniku požáru, vyzkoušely si, jak náročné je pohybovat se a pracovat v hasičském oblečení, prozkoumaly hasičská auta  a vyzkoušely také hlasitost požárních sirén. Na vojenských stanovištích poznávaly náročnost vojenského povolání a s velkým zájmem si prohlédly ukázky vojenské techniky. Tento projekt je pro žáky velkým přínosem a děkujeme všem, kteří nám pomohli s jeho uskutečněním. Už teď se těšíme na další ročník. 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz