Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

6. ročník - exkurze do Městské knihovny Kyjov, Vlastivědného muzea v Kyjově a firmy EKOR Těmice

Základní škola

Dne 2. října 2019 se žáci šestého ročníku zúčastnili exkurze do Městské knihovny Kyjov, prohlédli si expozici Vlastivědného muzea v Kyjově, a také sběrný dvůr EKOR v Těmicích. 

V knihovně se seznámili s provozem, ale i s možnostmi a službami, které Městská knihovna Kyjov svým čtenářům nabízí. Dozvěděli se o systému, kterým jsou knihy v knihovně řazeny a podle jakých kritérií je možné knihy vyhledat. 

Ve Vlastivědném muzeu Kyjov si žáci prohlédli expozici věnovanou panu Josefu Klvaňovi, který se stal prvním ředitelem místního gymnázia. V průběhu výkladu vypracovávali žáci také pracovní list a mohli si vyzkoušet i pexeso.

Poté jsme se přesunuli do nedalekých Těmic, kde má firma EKOR svůj sběrný dvůr. Tady jsme pod odborným výkladem zhlédli výrobu kompostu, a také jsme si prohlédli třídírnu odpadu. 

                          Zbyněk Mašek

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz