Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Činnost folklorního souboru Podkověnka

Základní škola

Podkověnka se na začátku jara 31. března zúčastnila oblastní přehlídky dětských souborů v Dambořicích, kde vystoupila se svým programem „Na starú školu“. Naši členové patřili věkově v průměru k nejmladšímu dětskému kolektivu. Upoutali jsme svými „školáky“, kteří s humornou nadsázkou glosovali výuku ve škole a minulost propojovali se současným školním životem. Naší velkou devizou je přirozený projev a temperament dětí i výborné zpěvy. Vystoupením jsme pobavili nejen sebe, ale i všechny rodiče a diváky, čímž jsme získali jejich sympatie

Hned týden poté jsme společně s Krušpánkem a Lúčkou uspořádali zvykoslovné odpoledne Smrtná neděle. Vycházka se Smrtkou ke Kyjovce za pěkného počasí přilákala velké množství krojovaných i příznivců.

Po šlahačce jsme začali pilně nacvičovat nový program na slovácký rok Na vojáky. Naší výhodou je stejný počet děvčat a chlapců, s čímž se může pochlubit jen málo souborů, takže o „vojáky“ není nouze. Vždyť jsme museli nechat vyrobit i větší počet šavlí, aby „zbraň“ vyšla na každého kluka! V našem pásmu se dramaturgicky postupně prolínají dětské hry na louce s verbováním vojáků a „vojenské“ soupeření a boj nakonec.

Souběžně s nácvikem vojáků jsme stačili zopakovat dívčí pásmo Královniček, kdy letos se k nácviku obřadních tanců přidala i mladší děvčata z Krušpánku, starší dělala parádu v družině kolem královny. Slavnost Seslání Ducha sv. jsme 9. června po nedělní mši obohatili zatančením Královniček před kostelem a ve farním parku, opět za hojné účasti veřejnosti. Děvčata z Krušpánku nám tradičně připravila drobné, ale dobré pohoštění, o hudební doprovod se postarali Pavel Varmuža starší a Pavel Varmuža mladší s Michaelem Strýčkem. Slavnost měla velmi dobrou atmosféru a byla „pohlazením po duši“ pro všechny účastníky.

Aby se chlapci necítili ochuzeni, tak se věnovali nácviku zpěvů a tance verbuňku. Lektoři Václav Varmuža a Roman Pekárek jim ukazovali správné kroky, výskoky i figury. Kluci byli pozorní a snaživí, což se jim vyplatilo v pátek 7. června, kdy měli tu čest přivítat peloton cyklistů pod vedením Josefa Zimovčáka, který zavítal do naší obce.

Poslední větší akcí Podkověnky, jako poděkování za celoroční práci, bude na konci školního roku tradiční zájezd do zábavného centra Bongo v Brně pro členy, rodinné příslušníky i dětskou cimbálovou muziku ZUŠ Dubňany, která nás celý rok doprovází.

A hurá na prázdniny!                                                                                                  Jarmila Maradová

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz