Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Cvičení v přírodě 1. – 3. ročníků 23. 9. 2016

Základní škola
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A

Jako každý podzim se žáci 1. – 3. ročníků zúčastnili cvičení v přírodě. Během tohoto cvičení se zdokonalovali v běhu na krátkou vzdálenost, změřili své síly v hodu na cíl, kdy měli za úkol nasbírat daný počet žaludů a trefit se do předem vybraného stromu. Výtvarné cítění děti rozvíjely při kresbě křídami  a  tvoření různých staveb z přírodnin. Během celého pobytu v přírodě pozorovaly měnící se přírodu, plodiny, které ještě sbíráme ze zahrad a polí a utužovaly si vzájemné kamarádské vztahy při domluvách a plnění úkolů. Pro všechny bylo cvičení v přírodě příjemným zpestřením výuky ve škole. Už teď se těšíme na další společné aktivity. 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz