Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Cvičení v přírodě 5. ročníku

Základní škola
6.A
6.B

Dne 26.9.2019 se žáci obou pátých tříd společně se svými třídními učitelkami vydali na pěší túru do Milotic na zámek. Cestou jsme pozorovali rostliny původní i nepůvodní (fíkovník), okolní krajinu, kam až naše oko dohlédlo, také společenstvo lidských obydlí.

Cesta nám pěkně ubíhala a po hodině jsme stáli před branami milotického zámku. Nejprve jsme zavítali do bývalé konírny, kde jsme byli seznámeni s její historií. Pak jsme si mohli sami prohlédnout její prostory, kde jsme viděli spoustu předmětů, vybavení domů a krojových součástí našeho kraje a obcí Mikroregionu Nový dvůr. Žáci se mohli aktivně zapojit: "oblékali" na interaktivní televizi krojované panenky, pak si tam spustili program Hv - poznávali hudební nástroje. Děvčata si záhy po společném úvodu začala vyrážet raznicemi písmen svá jména do plíšku. Posléze se přidali i chlapci. Někteří žáci si s dopomocí zaměstnanců konírny vyrobili butony dle vlastního výběru. Téměř všichni zdolali "dračí jeskyni" a byli odměněni jednou drobností z "dračího pokladu". Velmi zábavnou atrakcí bylo "osedlat" si dřevěné koně, kteří stáli za konírnou, kde také všímavým žákům neunikli místní pávi.

Další naše zastávka a "provětrání peněženek" bylo v zámecké cukrárně, kde ti, kteří neutratili všechny peníze za výrobky či suvenýry v konírně, mohli potěšit své mlsné jazýčky. Pak jsme přes zámecký park prošli do zámeckého zahradnictví, kde padly poslední finanční zásoby. Hlavně pozornosti chlapců neunikly husy v ohradě s rybníčkem. Rozloučení s cílem našeho dnešního putování jsme zakončili proběhnutím ve stínu zámeckých krásně upravených stromů.

Zpáteční cesta nám utíkala velmi dobře, do školy k obědu jsme dorazili přesně podle plánu. Cvičení v přírodě, které prověřilo nejen fyzickou kondici, ale i znalosti a dovednosti, se nám opravdu vydařilo, neboť počasí nám připravilo velmi krásný a slunečný podzimní den. Žáky musíme celkově pochválit, byli šikovní a ukáznění.

                                 Třídní učitelky 5. ročníku

Společné foto
Dračí jeskyně
Skládáme kostky s obrázky draků
Razíme si jmenovky
Svačinka
Interaktivní televize
Koupě suvenýrů
Za zámkem u kašny
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz