Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Do školy v roušce - doplnění

Základní škola

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

dnes 09.09.2020 mne kontaktovala Krajská hygienická stanice Brno - pobočka Hodonín, která mne informovala, že se na naší škole objevil žák/žákyně s pozitivním testem na Covid-19 a celá třída včetně třídní učitelky je od zitřka 10.09.2020 v karanténě.

Dne 09.09.2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, ve kterém se nařizuje povinost nosit roušku ve všech budovách. Pro školy vyplývá povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy - chodba, šatny, školní jídelna. O roušce ve třídě rozhodne vyučující vzhledem k volbě vyučovacích forem a metod - skupinová práce, dramatická činnost atd. a s příhlednutím ke zdravotnímu stavu vyučujícího a ochraně svého zdraví a ostatních. 

V případě, že budou mít žáci roušku i ve třídě a vyskytne se další případ Covid-19, nebude muset do karantény celá třída, neboť rouška je považována za dostatečný osobní ochranný prostředek. 

Ošetřovné - potvrzení o ošetřovném vydává škola v případě uzavření třídy. V případě, že se během prováděných testů v karanténě potvrdí nemoc, vydává potvrzení lékař. S žádostí o potvrzení se obraťte elektronicky na adresu: bimkova@zssvatoborice-mistrin.cz

Dále upozorňujeme všechny, že do prostor školy je umožněn vstup pouze s rouškou! Žáci ani jiné osoby, kteří mají respiracní potíže - kašel, rýma, horečka, ztráta chuti či čichu do školy nevstupují!

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz