Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

EASTER DAY

Základní škola
5.A
5.B
6.A
7.A
7.B

Ve středu 28.3.2018 proběhl v 3. - 5. třídách tematický den "Easter" (Velikonoce). Opět jsme o spolupráci požádali Jazykovou školu Moravia v Hodoníně, která již u nás měla vánoční tematický den (na 2. stupni).

Tentokrát za žáky přijel Michael, který se narodil v Americe. Měl pěkně připravenou prezentaci na interaktivní tabuli. Nejprve žákům pouštěl kreslený příběh o Ježíšovi. Žáci se seznámili s velikonoční slovní zásobou v angličtině, kterou soutěživou a hravou formou opakovali a procvičovali. V každé třídě byli vždy rozděleni na 2 skupiny a za své správné odpovědi sbírali cenné body (Sláva vítězům, čest poraženým!). Děti se dozvěděly o velikonočních zvycích, tradicích a pokrmech v anglicky mluvících zemích. Naučily se a společně s lektorem Michaelem a paními učitelkami si s chutí zazpívaly velikonoční píseň "Hot cross buns". Ve všech třídách vládla přátelská a radostná atmosféra. V každém ročníku byla hodina přizpůsobena věku a jazykovým dovednostem žáků. Žáci tentokrát velmi neradi slyšeli zvuk školního zvonku, který ukončil jejich soutěžení, protože tematický den si opravdu velmi užívali. 

Děkujeme Spolku rodičů a přátel školy, který nám tak pěkný tematický den zasponzoroval.

                                                                                                                                                                       Mgr. Irena Hlaváčková

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz