Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Exkurze 2. a 3. ročníků - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – Strážnice skanzen 4. 12. 2019

Základní škola
2.A
2.B
3.A
3.B

„Radujme se, veselme se“ – předvánoční program ve skanzenu ve Strážnici naladil žáky 2. a 3. ročníků na vánoční atmosféru.

 

Navštívili jsme muzeum ve Strážnici, kde jsme při prohlídce starodávných domečků zažili Vánoce tak, jak  kdysi bývaly. Potkali jsme strašidelné čerty i krásného Mikuláše s anděly, kterým jsme zazpívali koledy. Bílé postavy „Lucek“ nás pomoučily na tvářích, prohlédli jsme si výrobu vánočních oplatků, které jsme i ochutnali. Viděli jsme starodávná řemesla – tkaní na kolovrátku, draní peří, pečení vánočních figurek a perníků a seznámili jsme se s vánočními tradicemi tak, jak kdysi bývaly – lití olova, pouštění lodiček, kde se vzal a jak se zdobil vánoční stromeček. Na všech zastaveních nás doprovázel zpěv vánočních koled a děti si mohly  vše samy vyzkoušet a ochutnat. Na závěr jsme potkali tři krále a nakoupili vánoční voňavé drobnosti. Bylo to moc krásné, pohodové a inspirativní  dopoledne, které nás naladilo na nadcházející vánoční svátky.

                            Pavlína Štelciková

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz