Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Exkurze 6. ročníku do Městké knihovny v Kyjově a firmy Ekor Kyjov

Základní škola

1. října 2014 se žáci 6. tříd zúčastnili exkurze v Městské knihovně v Kyjově, absolvovali přednášku o třídění odpadu a poté se seznámili s firmou na likvidaci odpadu v Těmicích.

Proč jsme jeli do knihovny v Kyjově, když známe a jsme čtenáři knihovny v naší obci?  Pro možnost srovnání těchto zařízení, pro poznání různých forem vyhledávání informací. Žáci se aktivně zapojili do diskuze o knihách a možnostech jejich půjčení a vyhledávání, navštívili čítárnu.

Mgr. Jana Brhelová

Vzhledem k nepřízni počasí jsme ráno operativně upravili program exkurze. Žáci tudíž absolvovali přednášku o třídění odpadu a recyklaci v prostorách školy a ne v prostorách ekodvora ve Svatobořicích - Mistříně, což jsme museli právě kvůli počasí vynechat. Přesunuli jsme se do knihovny v Kyjově a odtud jsme jeli na řízenou skládku komunálního odpadu a kompostárnu v Těmicích. Tady žáci měli možnost vidět dotřiďovací linku plastů a papíru, novou kompostárnu i kogenerační jednotku na výrobu elektrické energie, která využívá plyn uvolňovaný z jádra skládky.

Mgr. Roman Klimek

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz