Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Základní škola

Zahájení školního roku 2020/2021 dne 1.9.2020 pro žáky 1. ročníku:

Vážení rodiče, zahájení školního roku pro žáky prvního ročníku proběhne dne 1. září 2020 na Kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně od 8.00 hodin. Vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky platných k 1.9.2020 bude toto zahájení s použitím roušek (akce s počtem osob větším než 100). Po slavnostním zahájení a přivítání prvňáčků obdrží rodiče přihlášených žáků základní informace k fungování školní družiny a vyplní zápisový listek do školní družiny. Po ukončení akce (asi do 8.45) odchází žáci prvního ročníku domů.

Zahájení školního roku 1. září 2020 pro žáky 2. - 9. ročníku:

Vážení rodiče a žáci školy, školní rok zahajujeme v podmínkách dokončování rekonstrukce školy. 1. září 2020 přijdou žáci do budovy školy na první vyučovací hodinu (7.45). Většina žáků vstupuje do školy vchodem pro veřejnost - od kostela. Výjimkou jsou žáci 8. ročníku a 6.B, kteří vstupují do školy vchodem pro mateřskou školu v Mistříně. Žáky si u vchodů vyzvednou vyučující (třídní učitelé) a bez přezutí jdou rovnou do třídy.  

Konec školního vyučování  v první školní den je v následujících časech:

 • 2. a 3. ročník v 11.00,
 • 4. a 5. ročník v 11.15,
 • 6. a 7. ročník v 11.30,
 • 8. a 9. ročník v 11.45.

Školní družina 1. září 2020 není.

Zkrácené vyučování po dobu stavebních úprav ve škole - měsíc září 2020 (od 2.9.2020):

 • 1. a 2. ročník končí v 11.00,
 • 3. a 4. ročník končí v 11.30,
 • 5. a 6. ročník končí ve 12.00,
 • 7. až 9. ročník končí ve 12.25,
 • školní družina funguje v běžném čase.

Žáci vstupují do budovy školy následovně:

 • žáci 8. ročníku a 6.B vstupují do školy vstupem do mateřské školy a své třídy mají v suterénu školy,
 • ostatní žáci vstupují do školy vchodem pro veřejnost, tedy vstupem od kostela,
 • žáci se nepřezouvají a jdou rovnou do třídy,
 • tento režim bude trvat v průběhu měsíce září 2020 do odvolání.

Po celou dobu pobytu a pohybu ve škole dbají zvýšených hygienických podmínek:

 • žáci ani další osoby s příznaky akutního respiračního onemocnění - rýma, kašel či zvýšená teplota (horečka) do školy nevstupují!
 • ostatní žáci si myjí ruce a užívají dezinfekčních prostředků na ruce,
 • ve třídách probíhá časté větrání, 
 • v případě výskytu kašle a rýmy užívají jednorázových kapesníků, které ihned po užití vyhazují do koše,
 • při výskytu příznaků akutního respiračního onemocnění v průběhu dne je důležité tuto skutečnost nahlásit třídnímu učiteli, který zajistí izolaci nemocného a kontaktuje zákonného zástupce,
 • zákonný zástupce zajistí v nejkratší možné době odvoz žáka ze školy k odbornému lékaři, který dále zhodnotí stav nemocného.

Školní jídelna:

 • 1. září 2020 není svačina pro žáky základní školy, oběd se vaří,
 • od 2. září 2020 poskytujeme i svačiny pro přihlášené žáky základní školy,
 • žáci si samostatně neberou tácky ani příbor, veškerá strava je jim podávána na tácku, který celý po jídle také odevzají u okénka,
 • žáci, kteří nenavštěvují školní družinu nebo nemají odpolední výuku odchází z jídelny rovnou domů.

Vstup dospělých osob do budovy školy:

 • v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je omezen pohyb dospělých osob v budově školy,
 • dospělé osoby doprovázejícící žáky základní školy do budovy školy nevstupují, žáky si vyzvedávají v předem dohodnutých časech před budovou školy.
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz