Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Informace z plenární schůze SRPŠ

Základní škola

Vážení rodiče,

vzhledem k nízké účasti na plenární schůzi bych Vás touto cestou informoval o některých bodech, které byly zmíněny a týkají se chodu školy. V týdnu od 17. 9. do 21. 9. 2018 byly rozdány informace k registraci zákonných zástupců do elektronických žákovských knížek. Tyto informace byly předány zákonným zástupcům, kteří dosud neměli vytvořen účet. Ná základě ohlasů z řad veřejnosti se Vám daří registraci snadno realizovat. 

První změnou, která je od tohoto školního roku realizována, je rozšíření funkcí naší elektronické žákovské knížky. V ní nyní naleznete také možnost vidět zadané domácí úkoly Vašim dětem. Tato funkce tak umožňuje kontrolu nad tím, zda byl dítěti zadán domácí úkol a co je předmětem domácího úkolu. Domácí příprava na výuku je velmi důležitou součástí života školy. Vím, že v poslední době se vedla polemika o dobrovolnosti či povinnosti domácí přípravy. Na naší škole jsou domácí úkoly dětem zadávány tak, aby nebyly příliš náročné a byly smysluplné k procvičení probírané látky ve škole. Zejména na prvním stupni jistě oceníte i Vy, jako zákonní zástupci žáků, když budete moci vidět pokroky svých dětí, a pokud se budou moci Vaše děti pochlubit, co všechno zvládly. Na druhém stupni jsou většinou domácí úkoly zaměřeny na prohloubení učiva a osvojení si látky i doma. Plnění domácího úkolu přispívá k úspěšnému zvládnutí testů, písemek a zkoušení. Dalším důležitým úkolem domácí přípravy je budování smyslu pro povinnost a buduje kompetence v oblasti pracovních návyků, které využijí v budoucím životě. O dobrovolnosti domácího úkolu rozhoduje vyučující.

Dalším rozšířením je možnost omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování prostřednictvím elektronické žákovské knížky odesláním zprávy třídnímu učiteli. Tato povinnost platí do tří dnů od započetí nepřítomnosti žáka ve vyučování. Pokud neomluvíte žáka písemnou formou prostřednictvím elektronické žákovské knížky, ale využijete formu telefonní nebo e-mailovou, je potřeba tuto omluvu zapsat i písemně do neelektronické žákovské knížky. Postup omlouvání je tedy následující:

1) omluvím žáka do tří dnů od započetí nemoci prostřednictvím elektronické žákovské knížky - tím je vše vyřešeno

2) nevyužiju elektronickou žákovskou knížku, ale omluvím žáka do tří dnů telefonem, e-mailem či osobně => po skončení nemoci a návratu do školy musí žák doložit omluvenku napsanou do žákovské knížky.

Dále byl schválen rozpočet SRPŠ a příspěvek do SRPŠ činí stejně jako loni 350,-Kč a je vybírán od nejmladšího žáka v základní škole. Za dítě v mateřské škole se tento příspěvek neplatí.

Dále mi dovolte, abych Vám poděkoval za trpělivost s papíry, kterými jsme Vás v souvislosti s GDPR zahrnuli. Touto cestou Vás chci ubezpečit, že s osobními daty Vás i Vašich dětí zacházíme velmi obezřetně a nejsou nikde dále šířeny. Vašich souhlasů a důvěry si velmi ceníme. Velké obavy máte zejména se schválením bankovního účtu. Tento souhlas je zde uveden proto, abychom mohli přijímat platby z Vašeho účtu za akce školy (LVVZ, škola v přírodě, exkurze, výlety apod.), stravu a školné. Nikde tento Váš účet nezveřejňujeme, nikomu jej neodesíláme a souhlas potřebujeme pouze k tomu, že se číslo účtu objevuje při výpisech z bankovního účtu naší školy. Tento výpis je pouze archivován. Ke všem údajům, které nám poskytujete, přistupuje škola jako k velmi citlivým údajům.

Do nového školního roku 2018/2019 si popřejme navzájem hodně zdraví, úspěchů a zdravého rozumu při řešení různých životních situací, které nás jistě všechny v tomto školním roce čekají.

S poděkováním a pozdravem Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz