Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Informace ZO ČMOS PŠ

Základní škola

Stávková pohotovost

Zaměstnanci školy oznamují, že počínaje dnem 15.10.2019 vstupují do stávkové pohotovosti na podporu požadavků ČMOS PŠ o navýšení tarifních složek platu ve výši slíbených 10 % pro rozpočet roku 2020.

Vláda tvrdí, že školství je její prioritou. Ano, obdrželi jsme v minulých letech více peněz na platy – pedagogové i nepedagogové. Po letech stagnace výše platů pedagogů okolo průměrného platu v ČR a nepedagogů někdy i pod úrovní minimální mzdy jsme za zvyšování platů rádi.

V roce 2018 dostali přidáno pedagogové 15 % do tarifů. V roce 2019 šlo pouze 10 % do tarifů a dalších 5 % mělo být alokováno v nadtarifních složkách. Reálné navýšení této složky platu ovšem dosahuje prozatím něco kolem 2 %. V minulém navyšování platů na počátku letošního roku, kdy bylo přislíbeno navýšení o 15 % pro pedagogické pracovníky a 10 % pro nepedagogické pracovníky, bylo prezentováno navýšení 10 % pedagogům a 5 % nepedagogům do tarifních platů, zbytek do nadtarifních složek platů. Tarifní platy byly skutečně navýšeny učitelům o 10 % a provozním pracovníkům o 5 %. Bohužel musíme konstatovat, že zbytek ze slibovaného patnáctiprocentního či desetiprocentního navýšení do nadtarifních složek učitelů i nepedagogů do škol nedorazil – školy navýšení prostředků z MŠMT na nadtarifní složky platů nezaznamenaly.

Pro rok 2020 jsme neradi přistoupili po dlouhých vyjednáváních pouze na 10% zvýšení objemu prostředků na platy namísto 15 %. Proto požadujeme zvýšení o 10 % ve všech platových třídách a stupních.

Tarifní složky platu jsou totiž to jediné, co do škol doputuje v plné výši! Máme obavu, zda MŠMT nedoufá, že na některých školách z nadtarifů budou řešit nedostatky finančních prostředků na reformu regionálního školství. Reforma není pro některé školy totiž příznivá a tyto prostředky musí ve svém rozpočtu najít zřizovatelé. Ne všichni je mají.

Navýšení tarifní tabulky je tak jediná jistota, že peníze doputují až k učitelům!

Naše požadavky podporují také Svaz průmyslu a dopravy ČR, Unie školských asociací ČR – CZESHA, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Sdružení učňovských zařízení ČR, Asociace ředitelů základní škol ČR i Pedagogická komora, z. s.

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz