Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

My tři králové jdeme k vám...

Základní škola
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B

Hned po vánočních prázdninách se žáci 1. - 4. ročníků vypravili se svými učitelkami na návštěvu místního kostela Navštívení Panny Marie, kde zhlédli jesličky s narozeným Jezulátkem, prohlédli si vánoční výzdobu, vyslechli Betlémský příběh a zazpívali společně koledy, protože vánoční čas stále trvá. O víkendu si připomínáme návštěvu svatých tří králů, kteří přinesli dary narozenému Králi, a to byla symbolika, kým nově narozený Mesiáš je: Zlato - Ježíš je Král, kadidlo - Ježíš je Bůh a myrha - Ježíš bude trpět... Tímto děkujeme také panu faráři o. Bedřichu Horákovi, který nás vždy ochotně v místním kostele uvítá.

                                    Markéta Varmužová

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz