Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Novoroční turnaj Podkověnky

Základní škola

Ve čtvrtek 15. ledna jsme se sešli v novém sále kuželny TJ Sokol  Mistřín k Novoročnímu turnaji v kuželkách. Na tuto sportovní akci se děti velmi těšily, o čemž svědčil velký zájem nejen z řad členů souboru, ale také rodinných příslušníků. Po rozcvičení jednotlivců na drahách jsme se všichni shromáždili ve vestibulu haly, kde vedoucí Podkověnky  poděkovala za práci v uplynulém roce a popřála, aby se nám i nadále dařilo, a abychom se rádi  scházeli i v novém roce.  Bylo dobře, že u této slavnostní chvilky nechyběli ani naši rodiče, kteří nám v činnosti nezištně pomáhají a podporují nás. Poté jsme již začali s vlastní soutěží. Děti byly rozděleny do  čtyř družstev se zvoleným vedoucím z řad rodičů nebo příznivců. O fanoušky také nebyla nouze, protože kromě 36 soutěžících dětí, třech vedoucích a za kuželkáře pana Ivana Blahy, bylo přítomno dalších 35 rodinných příslušníků. Pozvání na tuto velkou akci přijal také náš pan ředitel Mgr. Zbyněk Mašek, z čehož jsme měli velkou radost. Pan ředitel  se ujal, jako bývalý kuželkář,  i  vedení jednoho soutěžního družstva. Stihli jsme si zahrát tři kola po 50 hodech. V přestávkách se děti posilovaly připraveným bohatým občerstvením, ke kterému přispěly i  naše maminky, za což jim patří velké poděkování. Celé odpoledne se neslo v duchu dobré zábavy a sportovní fair-play hry. I když byla závěrem vyhodnocena družstva podle dosažených bodů, odměnu dostali úplně všichni soutěžící.

Kromě sportovního zážitku  jsme se všichni dobře pobavili a do nového roku vykročili s chutí do další práce. 

Jarmila Maradová, vedoucí

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz