Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Oznámení

Základním nástrojem pro distanční výuku, pokud jste se jako rodiče nedohodlis vyučujícím jinak (na prvním stupni v nižsších třídách) je nástroj http://portal.dmsoftware.cz
Vloženo: 15.10.2020 - 12:35
Dobrý den, MPSV ČR vydalo k ošetřovnému od 14.10.2020 tuto tiskovou zprávu. Je zde změna, proto škola v současnosti potvrzení nevystavuje. Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020   S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna
Vloženo: 15.10.2020 - 08:41
Vážení rodiče a vážení zákonní zástupci, přestože se teprve rozjela turnusová výuka na druhém stupni, už zde máme zase další opatření Ministerstva zdravotnictví a Vlády České republiky. Tímto jsem nucen Vám sdělit, že od 14.10.2020 (ano je to opět ze dne na den) se omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole a provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.
Vloženo: 13.10.2020 - 10:10
Vážení rodiče a vážení zákonní zástupci, jistě jste v mediích dne 08.10.2020 zaznamenali, že dochází k novým mimořádným opatřením, které se tentokrat také dotýkají základních škol. Mateřských škol se žádná opatření netýkají. V této souvislosti dochází k následujícícm opatřením:
Vloženo: 09.10.2020 - 08:46
Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, množí se dotazy z Vašich řad, proč jsou žáci na prvním stupni nuceni nosit roušku a žádáte o vyjádření vedení školy. Dovolte mi tedy, abych k danému problému zaujal stanovisko. Z hlediska vládních opatření je zcela jasné, že povinnost nosit roušku ve třídě pro žáky prvního stupně neplatí. Roušky jsou tedy ve třídách na prvním stupni nepovinné. Žáci na prvním stupni je nosit nemusí. Pokládám však za férové Vás také informovat o postoji hygieny k problematice výskytu pozitivního případu onemocnění Covid-19 ve třídě. Tento postup je z reálné situace, která ve škole nastala. Postoj je tedy následující: hygienik zjišťuje s kým daná osoba přišla do kontaktu, délku kontaktu a zda při kontaktu byla použita ochrana dýchacích cest – respirátor či rouška. Nezjišťuje typ respirátoru ani roušky, nezjišťuje dobu nošení roušky ani frekvenci výměny. Pokud při kontaktu nebyla použita ochrana úst, je nařizováno karanténní opatření.  Délka karantény je nařizována podle toho, zda se daný jedinec rozhodne podstoupit test na Covid-19. Pokud test podstoupí a výsledek je negativní trvá karanténa deset dnů, bez testování je délka karantény 14 dnů.  
Vloženo: 08.10.2020 - 16:09
Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým  vláda v souladu s čl. 5  a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území  České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky od 05.10.2020 nouzový stav.   Na základě tohoto usnesení vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pod číslem jednacím KHSJM 55359/2020/BM/PRAV  Nařízení mimořádného opatření č. 3/2020.    Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.   
Vloženo: 05.10.2020 - 08:10
V rámci hodin občanské výchovy se žáci šestých ročníků vydali na exkurzi o historii obce. 
Vloženo: 04.10.2020 - 16:06
V pátek 2. 10. 2020 se ve škole konají volby. Z tohoto důvodu budou všichni žáci ze školní družiny odcházet vchodem z jídelny. K vyzvednutí dítěte volejte na telefonní čísla:                      725 795 447   1. oddělení ŠD, 3. oddělení ŠD
Vloženo: 25.09.2020 - 09:27
Z důvodu zhoršené epidemiologické situace a rekonstrukce školy se činnost kroužků, které probíhají ve školní budově, pozastavuje do konce 1. pololetí tzn. do 31. ledna 2021. 
Vloženo: 23.09.2020 - 14:36
Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,   na základě doporučení ministra zdravotnictví a na základě projednání se zřizovatelem vyhlašuji na pátek 25.09.2020 volno ředitele školy. Důvodem v našem případě není pouze snaha o zlepšení epidemiologické situace, ale také situace v budově školy se stavebními pracemi. Tento den budou probíhat větší stavební práce i v dopoledních hodinách v místech, kde se jinak pohybují a vyučují žáci. Děkujeme za pochopení.   S pozdravem    Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy
Vloženo: 22.09.2020 - 13:29
Tak jako ve většině škol v Česku i na naší škole působí organizace sdružující rodiče dětí v zájmu podpory školní i mimoškolní činnosti žáků.
Vloženo: 22.09.2020 - 13:15
⚠️ AKTUÁLNĚ: Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky bude od zítřejšího dne (tj. od 18. září) povinné nošení roušek ve školách i během výuky, a to počínaje u 2. stupňů základních škol. Povinnost se vztahuje i na střední, vyšší odborné a vysoké školy.
Vloženo: 17.09.2020 - 17:57
Vážení rodiče,   od pondělí 14.09.2020 byla ukončena karanténa v souvislosti s pozitivním nálezem u žáka základní školy. V této souvislosti platí pouze Mimořádné opatření MZDr ČR o povinnosti nošení roušky ve společných prostorách školy - chodby, šatny, toalety, jídelna,  a také zpřísněné dodržování hygienických opatření - časté mytí nebo desinfekce rukou. V případě výskytu respiračních potíží, které prokazatelně nejsou alergického či jinak neinfekčního původu, zvýšené teploty, ztráty čichu či chutí během dne může být žák vyzván k nasazení osobního ochranného prostředku i ve třídě. V případě výskytu takových potíží však bude rodič informován školou a požádán o jeho vyzvednutí. Pokud se takové potíže vyskytnou u žáka ještě před vstupem do školy - večer či ráno, informujte prosím školu a kontaktujte praktického lékaře. V tomto případě žáka do školy prosím neposílejte.    Děkujeme za spolupráci.   vedení školy
Vloženo: 14.09.2020 - 09:57
Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
Vloženo: 09.09.2020 - 13:35
Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že z technických důvodů se platby za svačiny v základní škole budou z účtů strhávat ve dnech 1.9.2020 až 3.9.2020. V případě, že se částky nestrhnou, bude Vás kontaktovat vedoucí školní jídelny.
Vloženo: 31.08.2020 - 15:31
Zahájení školního roku 2020/2021 dne 1.9.2020 pro žáky 1. ročníku:
Vloženo: 28.08.2020 - 14:50
Pomůcky do výtvarné výchovy 6. - 9. ročník
Vloženo: 25.08.2020 - 16:13
 Ve čtvrtek 25.6.2020 se v tělocvičně školy rozloučili naši deváťáci s učiteli a spolužáky (tentokrát přihlížel jen 1.stupeň) a dostali vysvědčení a šerpu od své paní učitelky třídní Ivany Hanáčkové a od pana ředitle Zbyňka Maška.
Vloženo: 29.06.2020 - 13:52
Červenec 2020 Vedoucí pracovníci čerpají řádnou dovolenou.
Vloženo: 24.06.2020 - 10:40

Stránky

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz