Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Oznámení

Dovolte nám, abychom Vás všechny srdečně pozvali na zážitkové odpoledne Velikonoce 2020 se Smrtnou nedělí, které se uskuteční v neděli 29.3.2020  v době od 13 do 18 hodin v budově Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín.
Vloženo: 07.02.2020 - 14:26
Po zdařilé akci sběru šípků se opět můžete zapojit.
Vloženo: 17.11.2019 - 19:46
I tento školní rok bude probíhat soutěž ve sběru papíru. Díky vybranému papíru v minulém roce žáci získali velké množství cen. Sbírat se bude na stejném místě jako každý rok, v plechové budově vedle školy, a to vždy v úterý od 7:00 do 7:45 hod v těchto termínech:
Vloženo: 25.09.2019 - 14:58
V pondělí 27. 1. 2020 nás ve školní družině navštívil pan kouzelník. Předvedl nám kouzelnické umění. Společně jsme vykouzlili bílého králíčka. Vystoupení se nám všem líbilo. Vychovatelky ŠD.
Vloženo: 12.02.2020 - 15:11
Zveme všechny šikovné zpěváčky na Výběrové kolo DPS J.Měchury na KD 6.2.2020 od 15:30 hod. Informace v přiložených souborech. Těšíme se na Vás!
Vloženo: 06.02.2020 - 10:49
Ve středu 29.1. 2020 proběhla pro žáky 8. a 9. ročníku beseda s panem nprap. Milanem Jurčou na téma drogy v rámci prevence sociálně patologických jevů. 
Vloženo: 30.01.2020 - 12:13
V sobotu 11. ledna 2020 se konala závěrečná již tradičního tanečního kurzu žáků 9. a 8. ročníku. Tento kurz probíhal od října do ledna pod vedením tanečního mistra pana Brožíka a jeho asistentky slečny Adély Mrkůsové.
Vloženo: 18.01.2020 - 21:00
Výchovná poradkyně Mgr. Monika Formánková oznamuje rodičům vycházejících žáků, že zápisové lístky bude vydávat v následujících termínech: každou středu 11:30 - 12:30 pondělí 27. ledna 14:30 - 15:30 pondělí 10. února 14:30 - 16:00 čtvrtek 27. února 14:30 - 16:00
Vloženo: 17.01.2020 - 12:03
S nutností poskytnout první pomoc se můžete setkat prakticky kdekoliv. Ve škole, na hřišti s kamarády, během sportování, či jen při obyčejné cestě ze školy. V danou situaci je postižený člověk /kamarád odkázaný na tvou pomoc do příjezdu sanitky.
Vloženo: 14.01.2020 - 16:52
Vážení rodiče, milí přátelé,   dovoluji si vás jménem SRPŠ pozvat na XII. Reprezentační ples obce Svatobořice-Mistřín, který se koná 1. 2. 2020 v Kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně. Ples společně s obcí pořádáme již pátým rokem a výtěžek z tohoto plesu je pravidelně věnován na podporu akcí naší základní a mateřské školy – jmenujme např. příspěvky na lyžařský a plavecký výcvik, školu v přírodě, zahraniční pobyty dětí v Londýně a Vídni, dále kulturní akce a divadelní představení. Během celého školního roku jde o několik desítek samostatných akcí pro mateřské i všechny ročníky základní školy.
Vloženo: 10.01.2020 - 07:32
Co bylo, bylo... Je čas usmíření. Vánoční zvon zní bílou krajinou. Je čas, kdy můžeš koupit odpuštění větvičkou jmelí, kapří šupinou. Co bylo, bylo.. Teď je všude bílo. Sníh tady ale není na stálo. Mám jedno přání:
Vloženo: 20.12.2019 - 15:00
V pondělí 16. 12. 2019 se odpoledne sešly všechny děti ze školní družiny u vánočního stromečku. Zarecitovaly básně, zahrály vánoční písně na flétnu a nakonec zazpívaly nejznámější vánoční koledy. Po ukončení zpívání jsme si společně prohlédli vánoční výrobky z jednotlivých oddělení ŠD.
Vloženo: 17.12.2019 - 15:29
 Poslední týden před Vánoci se uskutečnil v kostele Navštívení Panny Marie v Mistříně výchovný koncert pro obě MŠ a celou ZŠ. Program byl rozdělen do 3 celků podle věku dětí a provedl nás adventní dobou až do Vánoc. Účinkoval Komorní soubor Musica animae a Žesťové kvinteto z Velkých Pavlovic.
Vloženo: 17.12.2019 - 15:27
Žáci 5.A si připravili a zahráli pro děti 1.stupně pohádku Sněhurka a 5 trpaslíků. Scénář napsala Barbora Látalová a s režií pomohla Veronika Řiháková. Role si děti rozdělily, namalovaly kulisy a přinesly kostýmy. Pohádku žáci zahráli i pro děti z MŠ v Mistříně.
Vloženo: 16.12.2019 - 14:02
  Dne 11. 12. 2019 proběhl ve třetích třídách preventivní program zaměřený na zlepšení vzájemných kamarádských vztahů mezi spolužáky.
Vloženo: 13.12.2019 - 14:51
   Také k nám do školy zavítal svatý Mikuláš se svojí družinou. Andílci obdarovávali, čerti zlobili a čmárali zlobivcům na obličej černé šmouhy, a děti Mikuláši slibovali, jak se do příště polepší.
Vloženo: 12.12.2019 - 16:18
  Žáci 2. a 3. ročníků absolvovali kurz plavání na krytém bazénu v Ratíškovicích. Během 10 lekcí se pod dozorem zkušených cvičitelů naučili potápět, skákat do vody a zdokonalili se v různých plaveckých stylech.  Nakonec soutěžili o nejrychlejšího plavce.
Vloženo: 12.12.2019 - 16:02
Účinkování na Vinobraní v Mistříně bylo naším prvním vystoupením na začátku nového školního roku. Pěkné počasí dovolilo uskutečnit „zarážání hory“ v areálu dětského hřiště pod kostelem, kde se o nás dobře starali členové mužského sboru.
Vloženo: 12.12.2019 - 12:14
Žáci 4. B třídy si v rámci procvičování mluveného slova v českém jazyce připravili ztvárnění čtyř veršovaných českých pohádek. Dramatizaci předvedli žákům I.
Vloženo: 12.12.2019 - 12:06
Mezigenerační setkání, tak bychom mohli nazvat včerejší příjemné setkání žáků 7. ročníku, souboru Podkověnka a klientů z Domova pro seniory v Kyjově.
Vloženo: 12.12.2019 - 10:38

Stránky

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz